Hoppa till huvudinnehåll
 

Gjorde statsbidraget någon nytta?

I en kris kan stöd till civilsamhällets organisationer göra stor nytta. På en pressträff i maj 2020 presenterade Kultur- och demokratiminister Amanda Lind regeringens satsning för samhällets mest utsatta under coronapandemin. Detta var den första av tre omgångar statsbidrag som MUCF fått i uppdrag att fördela till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin.

Intresset för statsbidraget var stort och när ansökan stängde hade MUCF tagit emot 231 ansökningar. Av dessa fördelades statsbidraget på 48 miljoner kronor mellan 17 organisationer.

Gjorde statsbidraget någon nytta?

Med statsbidraget följde en möjlighet att dokumentera och visa om och hur statsbidraget gjorde nytta för samhällets mest utsatta. Utifrån geografi, verksamheternas inriktning, storlek och målgrupp samt omfattningen på bidraget, valde vi ut fem organisationer. Under juli och augusti 2020 besökte vi dessa verksamheter.

Resultatet presenteras i fem korta filmer, producerade av Emil Wesolowski. Tillsammans med material från Regeringskansliet och MUCF skapar dessa fem filmer även en lite längre berättelsen som tar sin början på Amanda Linds presskonferens. I filmen hör du även MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg kommentera statsbidraget.

Föreningen Frihamnen driver Hemlösas Hus

Till Hemlösas Hus i Helsingborg välkomnas hemlösa. Här erbjuds frukost, varm lunch, hygienutrymmen och kläder till gästerna.

Läkare i världen

Läkare i världen är en riksorganisation med verksamhet på flera platser i Sverige. Hit välkomnas utsatta EU-medborgare i behov av basal hälso- och sjukvård.

Frivilligorganisationen Agape

Agape finns i Göteborg och vänder sig till ensamkommande asylsökande. Här erbjuds gästerna till exempel samtalsstöd, olika fritidsaktiviteter, läxhjälp, mat och boende. 

Föreningen S:ta Clara Kyrka

S:ta Clara Kyrka finns i Stockholm och vänder sig till hemlösa, EU-migranter, migranter från andra delar av världen, utsatta kvinnor med eller utan barn, samt psykiskt sjuka människor. Här får gästerna hjälp med mat, kläder, ekonomiskt stöd och under vinterhalvåret erbjuds även natthärbärge. 

Sveriges stadsmissioner

Sveriges stadsmissioner är en riksorganisation som vänder sig till hemlösa, EU-medborgare, papperslösa och andra som lever i fattigdom och utanförskap. Gästerna får hjälp med hygien och mat, men erbjuds också gemenskap och delaktighet samt samhällsinformation på flera olika språk.

Organisationer som beviljades bidrag

Bidraget på totalt 48 miljoner kronor fördelades till följande 17 organisationer.

 • Sveriges Stadsmissioner / 10 000 000 kronor
 • Frälsningsarmén / 5 697 000 kronor
 • Svenska Röda Korset / 5 530 000 kronor
 • Svenska kyrkan / 5 000 000 kronor
 • Romska Ungdomsförbundet / 3 600 000 kronor
 • Läkare i Världen / 3 520 000 kronor
 • Förenade Islamiska Föreningar / 3 000 000 kronor
 • Hela Människan / 3 000 000 kronor
 • Ny Gemenskap / 2 820 000 kronor
 • Föreningen S:ta Clara kyrka / 1 500 000 kronor
 • Romersk-katolska kyrkan / 1 200 000 kronor
 • Equmeniakyrkan nationell enheten / 1 089 392 kronor
 • Convictus / 500 000 kronor
 • Agape / 462 000 kronor
 • Föreningen Frihamnen i Helsingborg, Hemlösas Hus / 460 000 kronor
 • Räddningsmissionen / 385 608 kronor
 • Stöttepelaren / 236 000 kronor

Vem var behörig att söka bidraget?

 • Ideella föreningar inom det civila samhället som är demokratiskt uppbyggda och som respekterar demokratins idéer.
 • Trossamfund, samverkansorgan och församlingar som framgår av 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.

Observera att andra associationsformer, till exempel stiftelser och kommuner, inte var berättigade till bidraget.

Mer information om förutsättningarna och kriterierna för att söka statsbidraget fanns att läsa i Förordning (2020:439). Notera att regeringen den 12 juni tog beslut om en förändring i Förordning (2020:439) om vilka verksamheter som var behöriga att söka bidraget. Förändringen finns att läsa i Förordning (2020:494).

Hur bidraget skulle användas

Organisationsbidraget skulle användas för att förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest utsatta under coronapandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Bidraget kunde täcka kostnader för verksamhet under hela 2020. Det gick därför bra att söka bidrag för kostnader för redan genomförda insatser under 2020 (från och med 1 januari) – om verksamheten redan hade anpassats med anledning av coronapandemin.

En första delrapport om ansökningsprocessen och om samarbetet med Myndigheten för stöd till trossamfund och Socialstyrelsen kan du ladda ner här.