Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF undersöker skillnader i levnadsvillkor mellan unga i områden med olika socioekonomiska förutsättningar

Nyhet -

Levnadsvillkoren skiljer sig mellan unga som växer upp i olika bostadsområden. Men det behövs mer kunskap om platsens betydelse för ungas uppväxtvillkor. MUCF kommer att undersöka detta i en kommande rapport. I det arbetet kommer vi under 2024 intervjua unga som bor i områden med stora socioekonomiska utmaningar. Vi söker nu därför dig som genom ditt arbete eller ideella engagemang möter unga i dessa områden.

Den nya rapporten "Ung idag 2024:2 - En fördjupad bild av ungas inflytande och delaktighet" från MUCF visar på stora skillnader i valdeltagande mellan unga som bor i områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Tidigare rapporter från myndigheten har även visat på skillnader i deltagande i fritidsaktiviteter och att andelen unga som upplever hinder för att delta i fritidsaktiviteter är högre bland unga som bor i områden med stora socioekonomiska utmaningar. Bland unga i dessa områden är andelen som slutför gymnasieskolan med examen lägre och det är också mer vanligt att långvarigt stå utanför arbetslivet. Men det behövs mer kunskap om platsens betydelse för ungas uppväxtvillkor och hur unga påverkas av att växa upp i ett segregerat samhälle. Inte minst behövs mer kunskap om ungas egna upplevelser av segregation.

I en kommande rapport (Fokus 25, planerad att släppas hösten 2025) kommer myndigheten att undersöka hur ungas tillgång till utbildning, arbete, försörjning, bostad, god hälsa, inflytande, kultur och fritid skiljer sig åt utifrån de socioekonomiska förutsättningarna i bostadsområdet där de växer upp och bor.

Möter du unga i områden med socioekonomiska utmaningar?

Under 2024 kommer vi att intervjua unga som bor i områden med stora socioekonomiska utmaningar. Syftet med intervjuerna är att undersöka hur unga i dessa områden själva upplever sina levnadsvillkor och ser på sin framtid och möjligheter.
Vi söker nu dig som genom ditt arbete eller ideella engagemang möter unga i områden med socioekonomiska utmaningar och kan hjälpa oss att rekrytera deltagare till gruppintervjuer. 

Har du möjlighet att hjälpa oss? Kontakta utredare Amanda Nielsen på amanda.nielsen@mucf.se.