Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga hbtq-personers behov av stödinsatser vid utsatthet för våld och förtryck av närstående

Har du mött unga hbtq-personer i åldern 15–29 år, som på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet utsätts för begränsningar, påtryckningar och våld av sin familj eller släkt? Har du i din yrkesroll planerat eller beslutat om insatser för att stödja eller skydda unga hbtq-personer som lever med hedersnormer? Eller har du erbjudit dem stödjande samtal eller hjälpt dem att komma i kontakt med verksamheter som erbjuder stöd, hjälp och skydd? Då vill vi gärna höra om dina erfarenheter.

Ung person står vid vattnet och blickar ut från bilden.
Foto: Budgeron Bach/Pexels

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor arbetar på regeringens uppdrag med en utredning där vi undersöker behovet av stödinsatser för unga hbtq-personers som lever med hedersnormer. Det finns lite kunskap på området, och mer kunskap behövs för att skapa förutsättningar för att möta stödbehovet hos dessa unga.

Vi är intresserade av olika yrkesgruppers erfarenheter av att erbjuda olika typer av insatser – allt från exempelvis stödjande samtal i skolan eller hänvisning till andra verksamheter, till direkt ingripande och skyddande insatser. Vi är intresserade av ditt perspektiv oavsett om du endast mött unga hbtq-personer som lever med hedersnormer vid enstaka tillfällen, eller om du möter dessa unga regelbundet.

Vi vill ta del av dina erfarenheter för att dokumentera möjligheter, utvecklingsområden och utmaningar i att stödja och hjälpa unga hbtq-personer som utsätts för påtryckningar, hot och våld av sin familj och andra närstående. Genom att dela med dig av dina perspektiv bidrar du till en ökad förståelse för stödbehovet hos dessa unga, och de förutsättningar som krävs för att möta deras behov.

Dina erfarenheter och tankar kring vilken typ av stöd som behövs kommer, tillsammans med de ungas egna upplevelser, att ligga till grund för den rapport som myndigheten tar fram. Rapporten riktar sig till beslutsfattare och yrkesverksamma som kommer i kontakt med ungdomar och unga vuxna och kommer att slutredovisas våren 2026. 

Om du vill veta mer om oss kan du läsa mer här på hemsidan www.mucf.se. Här finns mer information om vilka vi är och vad vi jobbar med. Du får också gärna höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar: anna.berglund@mucf.se


Jag vill bli intervjuad