Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga hbtq-personers behov av stödinsatser vid utsatthet för våld och förtryck av närstående

Är du 15–29 år och blivit utsatt för begränsningar, påtryckningar eller våld av din familj och släkt på grund av din sexuella läggning eller könsidentitet? Har du vänt dig till någon (på skolan, ungdomsmottagningen, socialtjänsten, stödorganisation, inom vården eller annan verksamhet) för att få stöd och hjälp? Ledde det till en positiv förändring för dig, eller önskar du att stödet sett annorlunda ut? Eller har du känt att det inte finns någonstans du kan vända dig för att få hjälp? Vi vill gärna höra om dina erfarenheter.

Ung person står vid vattnet och blickar ut från bilden.
Foto: Budgeron Bach/Pexels

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor arbetar på regeringens uppdrag med en utredning om behovet av stödinsatser för unga hbtq-personers som lever med hedersnormer, våld eller påtryckningar att förändra eller dölja sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det finns lite kunskap på området, och mer kunskap behövs för att utveckla stödinsatser som möter dessa ungas behov.

Vi vill höra dina tankar kring vilken typ av stöd personer i din situation behöver. Vi vill också ta del av dina erfarenheter av att vända dig till någon för att få stöd och hjälp, oavsett om de varit positiva eller negativa, eller om du inte fått något stöd alls trots att du har berättat om hur du har det. Genom att dela med dig av dina tankar och erfarenheter bidrar du till att öka kunskapen om stödbehovet för hbtq-personer som utsätts för hot, våld och påtryckningar av sin familj och andra närstående. 

Vi kommer att skriva en rapport som riktar sig till beslutsfattare och yrkesverksamma som kommer i kontakt med ungdomar och unga vuxna. 

Om du vill medverka kommer du att vara anonym 

Du kan antingen skicka en skriftlig berättelse till oss, eller anmäla ditt intresse för intervju. Vi värnar om din integritet – inga namn, bostadsorter eller annat som kan identifiera de medverkande anges i rapporten. Bara vi som arbetar med utredningen kommer att ha tillgång till era berättelser och intervjuer. 

Om du vill veta mer om oss kan du läsa mer om oss här på hemsidan www.mucf.se. Här finns mer information om vilka vi är och vad vi jobbar med. Du får också gärna höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar: anna.berglund@mucf.se


Jag vill bli intervjuad

Jag vill skriva en berättelse