Hoppa till huvudinnehåll
 

Vänortssamarbete

I ett Vänortssamarbete träffas medborgare från minst två olika länder för att diskutera frågor med anknytning till programmets teman. Syftet är att främja medborgerligt engagemang på lokal och europeisk nivå i konkreta frågor på EU:s politiska agenda.

Ansökningstider

Det är två ansökningstillfällen per år. Sista ansökningsdag för 2020: 4 februari och 1 september 2020.

Ni kan söka

Kommuner, städer, vänortskommittéer eller ideella organisationer som företräder kommuner.

Ansökan

Ni ansöker hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. Ni måste registrera organisationen i en separat databas innan ansökan kan göras. Vår roll är att sprida information om programmet och stödja organisationer i ansökningsprocessen.

Det är viktigt att ni inte börjar ert projekt innan ni har fått beslut om att ni får bidrag och innan ni har skrivit under ett kontrakt. Detta för att ni ska vara säkra på att ni får tillbaka era kostnader.

1. Registrera din organisation

2. Ansökan hos EACEA

Kriterier

Projektet ska äga rum i något av de länder som deltar i projektet. I ett vänortssamarbete ska minst 25 personer delta ifrån samarbetsländerna.

Projekt som involverar prioriteringarna i programmet Europa för medborgarna har större chans att få bidrag.

Så här länge kan projektet pågå

Mötet kan pågå i max 21 dagar.

Bidragets storlek

Maxbelopp för ett projekt är 25 000 euro.

Logotyp för Europa för Medborgarna