Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Sprid dina resultat till andra

Det är viktigt att kunskaper och erfarenheter från projekt sprids i större skala så att resultaten kommer till användning för så många som möjligt, till exempel andra ungdomar och politiker.

Att ta tillvara på och sprida resultat handlar om att:

 • Sprida i större skala – mer fokus på resultat, kvalitet och relevans än bara synliggörande.
 • Att utnyttja resultaten genom att exempelvis påverka politiker, det lokala samhället eller andra aktörer.
 • Ge största möjliga effekt för så många som möjligt, exempelvis genom att se till att lyckade metoder används i andra sammanhang.
 • Göra det möjligt att anpassa produkterna, verktygen eller metoderna till andra sektorer, geografiska områden och målgrupper
 • Producera informationsmaterial, ha informationsträffar eller presskonferenser med syfte att nå ut till relevanta målgrupper.
 • Sträva efter fortsatt användning och positiva effekter långt efter att projektet är genomfört.

Att tänka på redan när du planerar ditt projekt:

 • Vad är syftet med projektet?
 • Vem/vilka ska få ut något av det vi/jag gör?
 • Vilka är målgrupperna?
 • När och hur kan vi sprida resultaten?
 • Hur kan andra ta del och utnyttja det vi skapat?

Behöver du hjälp? Ta stöd av EU-kommissionens kommunikationsguide:

Projekt från Erasmus+

EU-kommissionen har en webbplattform Project Results Platform där olika typer av projekt som fått stöd i Europa inom Erasmus+ finns presenterade. Här hittar du även metodmaterial, resultat och annat som de olika projekten tagit fram.