Hoppa till huvudinnehåll
 

Projekt för det civila samhället

Åtgärden främjar projekt som involverar det civila samhällets organisationer i politiska processer på europeisk nivå. Syftet är att engagera ett stort antal medborgare och bilda nya nätverk mellan organisationer som jobbar med demokratifrågor och europeisk politik.

Ansökningstider

Sista ansökningsdag: 1 september 2020.

Projekten ska innehålla två av punkterna:

  • Främja samhällsengagemang och solidaritet genom debatter, kampanjer eller andra insatser som är kopplade till den politiska dagordningen i EU.
  • Ta in synpunkter om vad folk tycker om ett visst tema som Europeiska kommissionen bestämmer varje år.
  • Frivilligarbete: skapa ett ideellt engagemang för att främja solidaritet mellan EU-medborgare i olika länder.

Ni kan söka

Organisationer utan vinstsyfte i det civila samhället och utbildnings-, kultur- och forskningsorganisationer. Även kommuner och regionala myndigheter kan delta som projektpartner, men inte som sökande organisation.

Ansökan

Ni ansöker hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. Ni måste registrera organisationen i en separat databas innan ansökan kan göras. Vår roll är att sprida information om programmet och stödja organisationer i ansökningsprocessen.

Det är viktigt att ni inte börjar ert projekt innan ni har fått beslut om att ni får bidrag och innan ni har skrivit under ett kontrakt. Detta för att ni ska vara säkra på att ni får tillbaka era kostnader.

1. Registrera din organisation

2. Ansökan hos EACEA

Kriterier

Projektet ska ha deltagare från minst tre länder. Projektet ska äga rum i något av de länder som deltar i projektet.

Så här länge kan projektet pågå

Projektet kan pågå i max 18 månader.

Bidragets storlek

Maxbelopp för ett projekt är 150 000 euro.

Logotyp för Europa för Medborgarna