Hoppa till huvudinnehåll
 

Nätverk av städer

Nätverksprojekt syftar till att skapa långsiktiga och strukturerade samarbeten mellan kommuner, vänortskommittéer, regionala sammanslutningar och andra aktörer.

Ansökningstider

Det är två ansökningstillfällen per år. Sista ansökningsdag för 2020: 3 mars och 1 september 2020.

Ni kan söka

Kommuner, vänortskommittéer, regionala myndigheter eller ideella organisationer som företräder kommuner. Ideella organisationer kan också vara samarbetspartner i nätverksprojekten.

I ett nätverksprojekt kan många aktörer samarbeta, till exempel både experter och sammanslutningar av medborgare för att driva utvecklingen av ett utvalt tema framåt.

Ansökan

Ni ansöker hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. Ni måste registrera organisationen i en separat databas innan ansökan kan göras. Vår roll är att sprida information om programmet och stödja organisationer i ansökningsprocessen.

Det är viktigt att ni inte börjar ert projekt innan ni har fått beslut om att ni får bidrag och innan ni har skrivit under ett kontrakt. Detta för att ni ska vara säkra på att ni får tillbaka era kostnader.

1. Registrera din organisation

2. Ansökan hos EACEA

Kriterier

  • Projektet ska ha deltagare från minst fyra länder.
  • Minst 30 procent av deltagarna i internationella möten måste vara inbjudna deltagare från samarbetsländerna.
  • Projektet ska äga rum i de länder som deltar i projektet.
  • Minst fyra aktiviteter ska arrangeras inom projektet.
  • Samarbetet ska ske inom ett utvalt tema.

Så här länge kan projektet pågå

Projektet kan pågå i max 24 månader.

Bidragets storlek

Maxbelopp för ett projekt är 150 000 euro.

Logotyp för Europa för Medborgarna