Hoppa till huvudinnehåll
 

Europeisk hågkomst

Syftet med bidraget är att reflektera om de grundläggande värden som finns i Europa, till exempel demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Europas historia kan användas för att lära av erfarenheter och blicka framåt i en demokratisk anda.

Ansökningstider

Sista ansökningsdag: 4 februari 2020.

Programområdet stöder projekt som:

  • syftar till att förstå bakgrunden till de totalitära regimerna i Europa under 1900-talet (nazismen, fascismen, stalinismen) och att högtidlighålla minnet av offren för dessa regimer,

  • viktiga händelser och historiska vändpunkter i Europas nutidshistoria och dess betydelse för dagens Europa.

  • Aktiviteterna ska bidra till försoning, interkulturell dialog och ömsesidig förståelse.

Prioriteringar

År 2016 – 2020 finns fyra prioriteringar för bidraget.

1. Minneshögtider för viktiga historiska vändpunkter i Europas nutidshistoria.

Minneshögtider som uppmärksammas ansökningsår 2019

1919 Fredsfördragen som avslutade första världskriget (inklusive Versaillesfördraget)
1939 Slutet på spanska inbördeskriget ur ett europeiskt perspektiv
1979 Europaparlamentsval – även 40 år sedan det första direktvalda Europaparlamentet 1979
1989 Demokratiska revolutioner i Central- och Östeuropa och Berlinmurens fall
2004 15 år sedan EU:s utvidgning till Central- och Östeuropa.

Minneshögtider som uppmärksammas ansökningsår 2020

1950 Robert Schuman Deklaration
1990 tysk återförening
2000 Proklamation av EU: s stadga om de grundläggande rättigheterna.

2. Civilsamhälle och medborgarengagemang under totalitära regimer

3. Utfrysning och förlust av medborgarskap under totalitära regimer: lärdomar för dagens samhälle

4. Övergång till demokrati och anslutning till Europeiska unionen

Särskilda prioriteringar för "Demokratiskt engagemang och medborgarskap" (Strand 2) 

  1. Debattera Europas framtid och utmanande euroscepticism 
  2. Främja solidaritet i kristider 
  3. Främja interkulturell dialog och ömsesidig förståelse och bekämpa stigmatisering av invandrare och minoritetsgrupper 

Ni kan söka

Kommuner, landsting, ideella organisationer, forskningsinstitut, organisationer för överlevande, museer med flera.

Ansökan

Ni ansöker hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. Ni måste registrera organisationen i en separat databas innan ansökan kan göras. Vår roll är att sprida information om programmet och stödja organisationer i ansökningsprocessen.

Det är viktigt att ni inte börjar ert projekt innan ni har fått beslut om att ni får bidrag och innan ni har skrivit under ett kontrakt. Detta för att ni ska vara säkra på att ni får tillbaka era kostnader.

  1. Registrera din organisation
  2. Ansökan hos EACEA

Det här kan bidraget gå till

Till exempel forskning, icke-formella utbildningsprogram, debatter, utställningar.

Kriterier

Projektet ska äga rum i något av de länder som deltar i projektet.

Så här länge kan projektet pågå

Projektet kan pågå i max 18 månader.

Bidragets storlek

Maxbelopp för ett projekt är 100 000 euro.

Cirka 20 procent av Europa för medborgarnas totala budget ska gå till detta programområde.