Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Budget Erasmus+ Mobilitet Idrott

Budgetfördelningen är indikativ och viss flexibilitet finns för förflyttningar mellan programområden inom respektive program.

MUCF fördelar bidrag inom Erasmus+ Idrott som gäller mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn. 

Tillgänglig budget i euro för 2023

Erasmus+ Mobilitet Idrott: 190 528

Antal ansökningsrundor 2023

1

Mer information här.