Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Erasmus+ Mobilitet

Inom Erasmus+ Mobilitet kan organisationer söka bidrag för ungdomsutbyten, kompetensutveckling och projekt för att öka ungas engagemang.

Den här delen av Erasmus+ Ungdom syftar till att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.

Projekt och aktiviteter ska främja solidaritet mellan ungdomar och mellan personer som jobbar med unga. Samtliga aktiviteter ska genomsyras av principer och praxis för det icke-formella lärandet, det vill säga lärandet som sker utanför klassrummet och genom andra metoder än föreläsningar.

Programområden inom Erasmus+ Mobilitet

Ungdomsutbyte

För grupper av ungdomar mellan 13 och 30 år som är nyfikna på att möta unga från andra länder. Projektet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag. Det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Utbytet kan pågå i 5-21 dagar och vara en blandning av workshops, övningar eller diskussioner.

Till bidraget

Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga

Personer som jobbar med unga kan genomföra seminarier, studiebesök eller utbildningar. Syftet med bidraget är att utveckla organisationer genom kompetensutveckling eller genom möten för att skapa nya nätverk. Aktiviteterna kan pågå i 2 dagar till 2 månader och syftar till att öka samarbetet och kvaliteten i verksamheten.

Till bidraget

DiscoverEU - inclusion action

DiscoverEU ger unga som fyller 18 möjligheten att upptäcka Europa genom att resa med tåg. Syftet med DiscoverEU är bland annat att ge ungdomar chansen att lära sig om Europa, få värdefulla kunskaper och kompetenser, främja känslan av tillhörighet till Europeiska unionen, uppmuntra kontakter och interkulturell dialog samt inspirera till hållbara resor i synnerhet och till miljömedvetande i allmänhet.

Till bidraget

Projekt för att öka ungas delaktighet

Bidraget är till för att öka ungas delaktighet i det demokratiska livet, lokalt och internationellt. Projekten ska initieras och drivas av unga och kan pågå mellan 2 till 24 månader. Syftet är att skapa förutsättningar för unga är att träffa och diskutera med andra unga och politiker. 

Till bidraget

Ackreditering

Organisationer kan ansöka om ackreditering och bli garanterad årlig finansiering under hela programperioden, 2021-2027. Ackreditering går att söka för programområdena Ungdomsutbyte och Kompetensutveckling för dig som arbetar med unga. 

Till ackreditering