Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Ungdomsutbyte

Det här är ett bidrag som ges till ungdomsutbyten mellan ungdomsgrupper från olika länder i Europa. Utbytet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag.

Projekt kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar.

Ansökningstider 

4 oktober 2023 klockan 12.00

Detta bidrag går inte att söka just nu - vi meddelar här när ansökan öppnar.

Ansökan

För att kunna söka bidrag måste ni först skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag

Ni kan söka bidraget

Grupper av unga mellan 13 till 30 år från minst två länder. Grupperna kan komma från exempelvis kommunala verksamheter, organisationer, arbetsmarknadsprojekt eller sociala företag. Det kan även vara en grupp vänner eller andra grupper av unga.

Ett ungdomsutbyte ska ha minst 16 och max 60 deltagare. Om projekt endast innehåller deltagare med begränsade möjligheter gäller minst 10 deltagare. Varje grupp ska ha en gruppledare.

Det här kan bidraget gå till

  • Förberedelser och planeringsbesök inför utbytet.
  • Kostnader för resa till och från den ort där utbytet hålls.
  • Mat- och boendekostnader samt andra kostnader för aktiviteter under ungdomsutbytet.

Bidraget kan inte gå till turistresor, festivaler, projekt ordnade av vinstdrivande organisationer, skolklassutbyten och språkresor.

Projektets längd och starttid

Själva ungdomsutbytet kan pågå minst 5 dagar och max 21 dagar, exklusive resdagar. Själva projektet kan däremot pågå i upp till 24 månader. Då ingår tid för förberedelser, genomförande, utvärdering och uppföljning.

Prioriteringar

MUCF prioriterar projektansökningar som tillgodoser Erasmus+ prioriteringar, nämligen inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. 

Risk- och säkerhetsanalys