Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Ungdomsutbyte

Det här är ett bidrag som ges till ungdomsutbyten mellan ungdomsgrupper från olika länder i Europa. Utbytet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag.

Projekt kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar.

Ansökningstider 

23 februari 2023 klockan 12.00

4 oktober 2023 klockan 12.00

Ansökan med deadline 23 februari är öppen.

Ansökan

För att kunna ansöka om projekt inom Erasmus+ behöver du först registrera din organisation. Gör det i god tid så att du har möjlighet att jobba med din ansökan innan du lämnar in den. När du registrerat din organisation får den ett Organisation ID (OID) som sedan anges i er ansökan. 

OID och certifiering av organisationer - steg för steg-guide

Registrera din organisation

För att komma åt EU-kommissionens ansökningsformulär behöver du ett EU Login. Därefter kan du påbörja din organisations ansökan! 

Ansök inom Erasmus+

Ni kan söka bidraget

Grupper av unga mellan 13 till 30 år från minst två länder. Grupperna kan komma från exempelvis kommunala verksamheter, organisationer, arbetsmarknadsprojekt eller sociala företag. Det kan även vara en grupp vänner eller andra grupper av unga.

Ett ungdomsutbyte ska ha minst 16 och max 60 deltagare. Om projekt endast innehåller deltagare med begränsade möjligheter gäller minst 10 deltagare. Varje grupp ska ha en gruppledare.

Det här kan bidraget gå till

  • Förberedelser och planeringsbesök inför utbytet.
  • Kostnader för resa till och från den ort där utbytet hålls.
  • Mat- och boendekostnader samt andra kostnader för aktiviteter under ungdomsutbytet.

Bidraget kan inte gå till turistresor, festivaler, projekt ordnade av vinstdrivande organisationer, skolklassutbyten och språkresor.

Projektets längd och starttid

Själva ungdomsutbytet kan pågå minst 5 dagar och max 21 dagar, exklusive resdagar. Själva projektet kan däremot pågå i upp till 24 månader. Då ingår tid för förberedelser, genomförande, utvärdering och uppföljning.

Prioriteringar

MUCF prioriterar projektansökningar som tillgodoser Erasmus+ prioriteringar, nämligen inkludering, demokratisk delaktighet, hållbarhet och digitalisering. 

Risk- och säkerhetsanalys

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: