Hoppa till huvudinnehåll
 

Erfarenhetsutbyten

Tre händer som lägger pussel och håller i pusselbitar

Inom Erfarenhetsutbyten kan organisationer inom utbildnings- och ungdomssektorn samarbeta för att utbyta erfarenheter och sprida metoder. Ungdomsgrupper kan också göra europeiska ungdomsinitiativ. Erasmus+ Ung och Aktiv är EU:s program för ungdomssamarbete.

Registrera din organisation

Alla som ska söka bidrag i programmet Erasmus+ Ung och Aktiv måste registrera sig på EU-kommissionens webbplats. Det måste man göra innan man ansöker. Gör det i god tid innan ni börjar jobba med ansökan. Mer allmän information om Erasmus+ Ung och Aktiv i artikeln Erasmus+.

Registrera din organisation

Ansökningstider

2020 har vi tre ansökningsomgångar:
Projekt som startar mellan Sista ansökningsdag
1 juni – 30 september 2020 5 februari 2020, 12.00 (svensk tid)
1 september – 31 januari 2021 7 maj 2020, 12.00 (svensk tid)
1 februari – 31 maj 2021 1 oktober 2020, 12.00 (svensk tid)

Ni måste utgå ifrån programhandledningen när ni ansöker om bidrag

Ansökan - det här behöver ni göra för att ansöka

Ansökan till Erfarenhetsutbyte - det här behöver ni göra för att ansöka

Ni kan söka bidraget

Inom Erfarenhetsutbyten finns breda möjligheter till internationella samarbeten med olika typer av organisationer. Till exempel ideella organisationer, informella ungdomsgrupper, stiftelser, kommuner, museer, statliga myndigheter, skolor och företag.

Projekten ska vara internationella samarbeten
För att göra ett projekt krävs det att du har internationella samarbetspartners.

Hitta internationella partners i databasen Otlas.

Samarbetsländer inom Erasmus+ Ung och Aktiv.

Det här kan bidraget gå till

Det är möjligt att göra många olika typer av aktiviteter inom ett projekt och i regel står inte individens utan organisationens eller ämnesområdets utveckling i fokus.
Ni kan få bidrag för kostnader för att driva projektet, resor för att träffa internationella samarbetspartner och unga mellan 13 och 30 år kan göra så kallade europeiska ungdomsinitiativ.

Europeiska ungdomsinitiativ

Europeiska eller transnationella ungdomsinitiativ ska planeras och genomföras av personer som är under 30 år. Ungdomarna får möjlighet att förverkliga egna idéer och påverka i samhällsfrågor. Genom aktiviteterna inom projekten lär sig ungdomarna viktiga arbetslivsfärdigheter.

Artikeln Europeiska ungdomsinitiativ

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på projektets storlek, längd och vilken typ av aktiviteter som ska genomföras. Grupperna får 80 procent av bidraget när projektet börjar och 20 procent när projektet är slut.

Räkna ut er budget för Erfarenhetsutbyten

Så här länge kan projektet pågå

Projektet kan pågå i minst sex månader och högst tre år.

[[{"fid":"4280","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_image_text[und][0][value]":"","field_photographer[und][0][value]":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_image_text[und][0][value]":"","field_photographer[und][0][value]":""}},"attributes":{"alt":"Erasmus+ logo","title":"Erasmus+ logo","height":90,"width":400,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]