Europeiska ungdomsinitiativ

Bidrag till grupper av unga som vill driva en samhällsfråga eller lösa ett samhällsproblem på nya sätt till exempel genom att lansera en tidning eller podcast. Syftet med ungdomsinitiativ är att främja ungas kreativitet och öka ungas initiativförmåga.

Registrera din organisation

Alla som ska söka bidrag i programmet Erasmus+ Ung och Aktiv måste registrera sig på EU-kommissionens webbplats. Det måste man göra innan man ansöker. Gör det i god tid innan ni börjar jobba med ansökan. Mer allmän information om Erasmus+ Ung och Aktiv i artikeln Erasmus+.

Registrera din organisation.

Ansökningstider

Projekt som startar mellan Sista ansökningsdag
1 maj – 30 september 2018 15 februari 2018, 12.00 (svensk tid)
1 augusti – 31 december 2018 26 april 2018, 12.00 (svensk tid)
1 januari – 31 maj 2019 4 oktober 2018, 12.00 (svensk tid)

Ni får beslutet cirka två månader efter sista ansökningsdatum. Ansökan till Erfarenhetsutbyten (det här behöver du göra för att ansöka).

Ni måste utgå ifrån programhandledningen när ni ansöker om bidrag.

Ni kan söka bidraget

Informella grupper av unga mellan 13 och 30 år från minst två länder. Varje grupp ska bestå av minst fyra ungdomar och minst en av deltagarna ska vara över 18 år. Är ni under 18 år måste ni ha en vuxen handledare. Ungdomsinitiativen ska dock planeras och genomföras av personer som är under 30 år.

Projekten ska vara internationella samarbeten
För att göra ett Europeiskt ungdomsinitiativ krävs det att du har internationella samarbetspartners.

Hitta internationella partners i databasen Otlas.

Samarbetsländer inom Erasmus+ Ung och Aktiv.

Det här kan bidraget gå till

Aktiviteterna kan handla om alltifrån konstprojekt, miljöfrågor, jämställdhet, friluftsliv, kulturarv, samhällsfrågor, mångfald till politik. Ni kan till exempel starta ett socialt företag, lansera en tidning eller podcast, arrangera en teaterföreställning eller starta en dialog med beslutsfattare. Ni kan träffa era partnergrupper på plats men ni kan också välja att bara samarbeta över internet.

Bidragets storlek

Det går att söka bidrag till reskostnader och generella projektkostnader enligt schablonbelopp. Det går också att söka bidrag för extra kostnader om projektet har deltagare med funktionsnedsättningar eller bidrag för handledare.

Räkna ut er budget för Erfarenhetsutbyten.

Så här länge kan projektet pågå

Ett projekt kan pågå i minst sex månader och högst tre år.

Erasmus+ logotyp