Hoppa till huvudinnehåll
 

Möt våra demokratimentorer

Demokratimentorerna representerar olika skolformer och program. De är både elever och skolpersonal, här kan du träffa dem och läsa om deras engagemang.

 

Charlotta Granath,Förstelärare i demokrati- och värdegrundsfrågor

 

 

Charlotta Granath, stiftelsen Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg, Södertörns högskola. Förstelärare, lärarutbildare, gymnasium och lärarutbildningen. 

 

- Engagemanget för demokratifrågor och möjligheten att vara Demokratimentor handlar i grund och botten om att få vara med och bidra till ett samhälle där unga ges förutsättningar och får möjlighet att delta på lika villkor. Skolan är den plats där vi når samtliga unga och därför är det viktigt att dels arbeta om demokrati, det vill säga att vi talar om vad demokrati och mänskliga rättigheter är, men också att vi arbetar genom demokrati, att elever lär genom demokratiska arbetsformer som exempelvis samtal och att de kritiskt få granska olika alternativ, för att kunna agera som en demokratisk samhällsmedborgare. Skolvalet når samtliga av dessa tre delar, om, genom och för. Min förhoppning är att skolor och lärare som genomför skolvalet får stöttning och redskap för att genomföra hela arbetet, såväl före, under som efter. Att få möjlighet att bidra i detta arbete, som Demokratimentor, är något som jag ser fram emot.

 

  

Reem

 

Reem Deeb, elev på naturvetenskapsprogrammet, Prins Willhemsgymnasium.

-Jag är en demokratimentor eftersom jag tycker Sverige är ett land med bra demokratiska förutsättningar jämfört med resten av världen. Vi unga borde vara mer medvetna om vår demokrati i teori och praktik vilket är en av drivkrafterna till varför jag blev demokratimentor. Jag tycker även demokrati är väldigt intressant och vill lära mig mer om det, både praktiskt och teoretisk kunskap.

 

  

Cornelis Sundlöf, Gymnasielärare i samhällskunskap

 

Cornelis Sundlöf, LBS – Kreativa Gymnasiet, Göteborg.

-Endast 14% av världens befolkning lever idag i en fullt ut fri liberal demokrati. Det är en omfattande tillbakagång från när de flesta länder var demokratier, och en majoritet av befolkningen bodde i dem. En sådan utveckling behöver givetvis uppmärksammas i skolan för att kunna motverka och förebygga en demokratisk tillbakagång. Ett skolval är en bra möjlighet att lyfta skolans demokratiuppdrag, att elever ska oka sin förståelse för sin medborgarmakt men även att kunna lyssna till varandras olika åsikter.

 

  

Emelie Jönsson, Linnéskolan

 

Emelie Jönsson, grundskola, Malmö stad.

- Det som motiverat mig till att vara demokratimentor är möjligheten att gemensamt med andra lärare, från olika skolformer, få verka för att utveckla ungas demokratiska kompetens. Runt om i Sverige finns det fantastiska lärare och elever som arbetar med demokrati i skolan och som vill arbeta med skolval och demokratifrågor. Genom att ta tillvara på detta engagemang hoppas vi kunna upprätta ett forum för lärare, oberoende av skolform och tidigare erfarenhet, där vi kan inspirera och stötta varandra för att stärka demokratin i våra skolor.

 

 

Rebecca Olsson Lasu, elev på Internationella Engelska Gymnasiet, Södermalm.

- Jag valde att bli demokratimentor eftersom jag brinner för demokrati och ser det som en av de viktigaste byggstenarna i vårt samhälle. Jag tillhör en generation som inte har så bra koll på politik eller varför man ska rösta, men det vill jag ändra på. Skolvalet är en möjlighet för alla högstadieelever och gymnasieelever i Sverige att lära sig vad valet innebär och hur man röstar. Det spelar ingen roll vad man röstar på så länge det representanter det man tror på och att man faktiskt röstar - och det vill jag hjälpa Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor att göra. Därför valde jag att bli demokratimentor."

 

Gustaf Wiberg, lärare i Geografi och Samhällskunskap. Östra gymnasiet, Huddinge, gymnasium

 

Gustaf Wiberg, gymnasium, Huddinge.

- Jag har arrangerat två tidigare skolval och då önskade jag att det fanns någon att fråga eller bolla idéer med. Så nu hoppas jag kunna bidra till att sänka tröskeln för att arrangera Skolval 2022. För jag tror det är viktigt, som grund för samtal kring demokrati på skolan och som praktisk skola i demokrati.

 

Gunilla Ståhlfors, gymnasiesärskolans nationella yrkesprogram, Kungsbacka

 - Min motivation och mitt engagemang som demokratimentor för Sveriges lärare, är att öka ungas förståelse för och delaktighet i vår demokrati, framför allt i yrkesprogrammen och gymnasiesärskolan nationella yrkesprogram som visat sig ha ett lågt valdeltagande.

- Mitt viktigaste argument att delta på kommande erfarenhetsträffar, är en vilja att skapa inspiration och sprida MUCF:s demokratipaket för att nå ut och stärka alla yrkeslärare i att systematiskt arbeta aktivt med skolans demokratiuppdrag.

 

 

 Tomas Glassing, gymnasielärare i Västerås.

 

Tomas Glassing, gymnasium, Västerås.

- Jag är en av de som tagit fram materialet som ingår i demokratipaketet som MUCF lanserat, och nu också en av demokratimentorerna i det lilla nätverk vi nu hoppas ska växa. Jag tycker du också ska engagera dig i nätverket, främst för att du är en resurs, en person som kan bidra med erfarenheter och inspiration, men också för att ta del av andras lärdomar av att arbeta med skolans demokratiuppdrag.  

 

 Per-Olof Särnhammar, yrkesprogram

 

Per-Olof Särnhammar, yrkesprogram, Norrköping

- Eleverna kanske inte alltid tycker politik är så roligt, men de upptäcker efter hand att de har åsikter om olika samhällsfrågor som rättvisa och kriminalitet, och de är intresserade av nyhetsrapportering i Sverige och världen. Samhällsfrågor och nyheter - allt det har med politik att göra och då kan samhällsämnet bli relevant och intressant. Skolvalet blir en fin final på samhällslektionerna - något konkret att sikta på. Eleverna kan känna att de gör ett informerat val, ett val baserat på kunskap och argument. Nu kan jag som demokratimentor dela det här synsättet med andra - och jag kan få tips av andra i arbetet med demokrati.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: