Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+ Europeiska Solidaritetskåren

Internationella kurser

Ungdomsledare som vill göra projekt inom EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan gå internationella kurser som för samman ungdomsledare från olika länder.

Två övergripande mål med Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren är att skapa förutsättningar för ungas deltagande och etablering samt göra det möjligt för fler unga att få internationell erfarenhet. Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren är två stora EU-program som ger möjlighet till arbete med ungdomsfrågor under flera olika former.

För att stötta de som driver och de som vill starta projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren finns det internationella kurser som på olika sätt verkar för att öka kvalitén i projekten inom programmet. Kurserna syftar också till att utveckla arbetet inom ungdomssektorn och att utveckla den Europeiska dimension inom ungdomsområdet.

Kurserna riktar sig till både dig som är ny inom programmet och till dig med längre erfarenhet. Kurserna vänder sig främst till personer som är aktiva i en organisation som har rätt att ansöka om bidrag från Erasmus+ programmet och Europeiska solidaritetskåren. Det kan vara ideella organisationer, kommunala och regionala verksamheter, sociala företag som arbetar med unga eller informella grupper. Syftet med kurserna är inte vidareutveckling för en enskild person.

Kurserna organiseras av resurscentrumet SALTO-Youth tillsammans med de nationella kontoren som arbetar med Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren. MUCF är det nationella kontoret i Sverige. På SALTO:s webbplats hittar du alla internationella kurser under The European Training Calendar. Det är också där som du gör din anmälan om du är intresserad av att delta.

The European Training Calendar, SALTO-youth.net

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: