Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Kurser och utbildningar

MUCF och de andra nationella programkontoren i Europa arrangerar regelbundet utbildningar och träffar med syfte att stötta organisationer som sköter EU-projekt inom något av de olika EU-programmen. Det kan handla om allt från nybörjarkurser till avancerade projektutbildningar - både digitala och fysiska evenemang.

Var hittar man information? 

Om din organisation är intresserad av att nätverka och engagera er i internationellt samarbete så finns det många tillfällen där ni kan hitta stöd, få tips och lära er mer om vad som krävs för att driva lyckade EU-projekt. 

Har ni frågor? Kontakta oss på erasmusplus@mucf.se (Erasmus+) eller esc@mucf.se (Europeiska solidaritetskåren).

Ett exempel

Den 18-21 oktober 2022 organiserade MUCF och Universitets- och högskolerådet (UHR) nätverksträffen Strateg+ i Helsingborg. Det var en internationell, sektorsövergripande utbildning med mål att höja kvalitén på projekt inom Erasmus+ partnerskap för samarbete. Vår video ger en inblick i vad som pågick och är ett bra exempel på varför dylika träffar hjälper deltagarna att driva bättre EU-projekt.