Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+ Europeiska Solidaritetskåren

Kurser för att nå era projektmål

MUCF och de andra nationella programkontoren i Europa arrangerar regelbundet utbildningar och träffar med syfte att stötta organisationer som sköter EU-projekt inom något av de olika EU-programmen. Det kan handla om allt från nybörjarkurser till avancerade projektutbildningar - både digitala och fysiska evenemang.

Den 18-21 oktober 2022 organiserade MUCF och Universitets- och högskolerådet (UHR) nätverksträffen Strateg+ i Helsingborg. Det var en internationell, sektorsövergripande utbildning med mål att höja kvalitén på projekt inom Erasmus+ partnerskap för samarbete, så kallade Key Action 2-projekt (KA2). Vår video ger en inblick i vad som pågick där - ett bra exempel på varför dylika träffar hjälper deltagarna att driva bättre EU-projekt.

 

Om din organisation är intresserad av att nätverka och engagera er i internationellt samarbete så finns det många tillfällen där ni kan hitta stöd, få tips och lära er mer om vad som krävs för att driva lyckade EU-projekt. 

Var hittar man information? 

Har du frågor? Kontakta oss på erasmusplus@mucf.se (Erasmus+) eller esc@mucf.se (Europeiska solidaritetskåren).

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: