Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Extra ansökningsrunda för ungdomsprojekt

Med anledning av Rysslands krig i Ukraina öppnade MUCF en extra ansökningsrunda inom EU:s ungdomsprogram under våren 2022. Bidragen ges specifikt till projekt för att öka ungas delaktighet inom Erasmus+ Ungdom och solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren. Totalt har myndigheten cirka tio miljoner kronor att dela ut. Uppdaterat 5 maj: Notera att sista ansökningsdag var 4 maj, därför går det inte längre att söka bidrag inom denna runda.

Inom båda projektområdena är det unga som både initierar och driver projekten. MUCF har valt att öppna denna extra ansökningsrunda för att ge stöd åt projekt som till exempel kan ge stöd åt flyktingmottagande, stöd i migrationsprocessen, integrationsinsatser, arbete mot desinformation och källkritik, europeiska värderingar och demokrati. Projekten kan starta tidigast 1 augusti. 

Eftersom 2022 är utsett till Europaåret för unga, uppmuntras också projekt som lyfter fram ungas betydelse i hela EU och som ökar ungas kunskap, bygger kompetenser och visar positiva framtidsutsikter för unga. 

Alla bidrag ska sökas genom den gemensamma webbportalen

Solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren 

Med solidaritet i fokus ger bidraget unga möjlighet att genomföra egna projekt med ett internationellt perspektiv i sitt hemland. Solidaritetsprojekt ska initieras och genomföras av unga och ska bidra till att förbättra lokalsamhället. Det finns även möjlighet att samarbeta i sitt projekt tillsammans med ett grannland. 

Bra att veta innan ni ansöker: 

 • Bidraget går att sökas av en ideell förening, offentlig organisation, privat organisation eller informella grupper av ungdomar 
 • Projektet måste initieras och genomföras av en grupp av minst fem ungdomar mellan 18 och 30 år 
 • Det finns möjlighet att ha en coach i projektet, dvs en person som stödjer deltagarna under projektet 
 • Ni kan ansöka om max 6000 euro + finansiering för kostnader med inkluderingsinsatser + finansiering för projektcoach  
 • Projektet ska pågå mellan 2-12 månader  
 • Projektet ska inkludera solidariska aktiviteter och ge nytta till samhället 
 • Solidaritetsprojekt ska genomföras lokalt, i vissa fall kan aktiviteter också ske i grannländer 
 • Du behöver skapa ett användarkonto och registrera din organisation i EU-kommissionens databas. 

Mer om hur man söker solidaritetsprojekt.

Projekt för att öka ungas delaktighet inom Erasmus+ Ungdom

Bidraget är till för att öka ungas delaktighet i det demokratiska livet, lokalt och internationellt. Bidrag kan pågå 3 - 24 månader. Speciellt fokus ligger på demokrati och värderingar och ska ha en koppling till EU:s ungdomsstrategi och de europeiska ungdomsmålen.

Bra att veta innan ni ansöker: 

 • Bidraget går att sökas av en ideell förening, offentlig organisation, privat organisation eller liknande men måste genomföras och initieras av unga. 
 • Projekt som endast bedrivs nationellt behöver minst en organisation från Sverige som deltar. Projekt som bedrivs transnationellt behöver minst en organisation från Sverige som deltar samt en organisation från ytterligare ett annat land. 
 • Alla unga som deltar i projektets aktiviteter behöver vara mellan 13-30 år.  
 • Projektet kan få finansiering upp till 60 000 euro och inkluderar: 
  • Övergripande kostnader för projektets genomförande 
  • Resekostnader 
  • Medel för inkludering av deltagare med särskilda behov 
  • Övriga kostnader för extra dyra resor, visum, vaccination med mera 
  • En coach som stöttar de unga som bedriver projektet 
 • Du behöver skapa ett användarkonto och registrera din organisation i EU-kommissionens databas.  

Sök projektbidrag för att öka ungas delaktighet.