Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer

Bild: 

rapportframsida på Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer, text på blå bakgrund

Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer

Delrapport för regeringsuppdrag

MUCF har i uppdrag att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. I denna delrapport presenteras MUCF:s arbete med uppdraget, tillsammans med ny kunskap om vilka förutsättningar och behov det offentliga, privata och civilsamhället har för att driva mötesplatser för unga hbtq-personer. Myndigheten presenterar också ny kunskap om unga hbtq-personers behov av tillgängliga, trygga och stärkande fritidsaktiviteter. Delrapporten innehåller en kunskapsöversikt, en kartläggning över identifierade mötesplatser för unga hbtq-personer, samt intervjuer med sex mötesplatsaktörer från det offentliga och civilsamhället.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2020-03-01

Sidantal: 

56
0:00 kr

Relaterade publikationer

Illustration till bokomslag Öppna skolan.
2015-02-26
0:00 kr
2010-02-10
0:00 kr