Delrapport 2 Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer 2021

Bild: 

Delrapport 2 Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer 2021

Delrapportering av regeringsuppdrag (2019/01404/MRB)

MUCF har i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. I delrapport 2 presenteras MUCF:s arbetet med regeringsuppdraget, tillsammans med ny kunskap om unga hbtq-personers behov av tillgängliga, trygga och stärkande fritidsaktiviteter.

Ytterligare kunskap om civilsamhällets och offentliga aktörers förutsättningar, behov och utmaningar för att kunna starta och driva mötesplatser för unga hbtqi-personer presenteras också.

I delrapport 2 lämnar MUCF ett antal förslag och bedömningar gällande framtida insatser som myndigheten anser kan stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2021-03-01

Sidantal: 

70
0:00 kr