Beviljade forskningsprojekt om det civila samhället och forskningsresultat

Här redovisas forskningsprojekt som fått bidrag till studier om det civila samhället. Resultat från avslutade projekt redovisas också.