Hoppa till huvudinnehåll
 

Välkommen till MUCF:s webbutbildningar

Ny kunskap, inspiration eller en snabb påminnelse? Oavsett vilken anledning du har, är du varmt välkommen att ta del av MUCF: s kostnadsfria webbutbildningar. 

Samtliga utbildningar kräver att du registrerar dig. Anledningen till det är att vi vill kunna följa statistik över hur många som genomför våra utbildningar, berätta när något har förändrats och genom era utvärderingar kunna utveckla och förbättra vårt erbjudande till er. 

Välj och klicka på den utbildning du vill genomföra, så skickas du vidare till en registreringssida. 

 

Foto taget ovanifrån på en person som sitter vid en dator, papper, penna och en kopp te står vid sidan om hen.

Öppna skolan - Din roll i skolan

Öppna skolan - Din roll i skolan är en fördjupning till utbildningen Öppna skolan - Hbtqi. Den bygger på interaktiva situationer och riktar sig till dig som jobbar i skolan. Utbildningen fokuserar på hur ni kan arbeta praktiskt med hbtqi, normer och om hur du och dina kollegor kan skapa en trygg och inkluderande skola för alla elever.

Personer ser glada ut utanför en skola med hbtqi flagga

 

Rätt att veta! - Grundutbildning

Rätt att veta! - Grundutbildning är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Grundutbildningen handlar om att samtala med unga om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet.

Illustration för webbutbildningen Rätt att veta!

Prata EU med unga!

EU angår oss alla - inte minst unga människor. Därför är du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid viktig i arbetet med att öka ungas kunskap om EU och därmed deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap. 

Illustration för webbutbildningen Rätt att veta!

Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck

Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att samtala med unga om hedersrelaterat våld och förtryck, med särskilt fokus på perspektiven hbtqi, intellektuell funktionsnedsättning samt utsatthet för rasism.

Illustration med två personer som pratar med varandra. I bakgrunden syns bestämda vuxna med korsade armar.

  Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv - kommun

  Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv innebär att man beaktar ungas åsikter, livsvillkor, förutsättningar, rättigheter och perspektiv i frågor som rör dem. Denna utbildning riktar sig till dig som jobbar i en kommun.

  Bild över modellen Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

  Öppna skolan - Hbtqi

  Begränsande normer kan leda till utsatthet för hbtqi-elever. Med hjälp av webbutbildningen Öppna skolan - Hbtqi får du en ökad förståelse för och kunskap i ämnet, men också hur skolan kan förebygga detta genom att arbeta aktivt med normmedvetenhet och inkludering. 

  Illustration med bokstäverna HBTQI

  Öppen fritidsverksamhet - Inkluderande fritid

  Utbildningen handlar om vikten av en meningsfull fritid och hur man skapar en inkluderande öppen fritidsverksamhet som bidrar till välmående och utveckling. Den riktar sig till dig som arbetar inom öppen fritidsverksamhet.

  Illustration med sju personer som representerar olikheter

  Öppen fritidsverksamhet - Hbtqi

  Utbildningen handlar om att skapa trygga och stärkande miljöer för unga hbtqi-personer i den öppna fritidsverksamheten. Utbildningen kan göras på egen hand eller tillsammans.

  Illustration med två personer som står mittemot varandra, håller om och tittar på varandra

  Rätt att veta! - Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

  Utbildningen Rätt att veta! - Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en fördjupning i ämnet och består av en föreläsning i tre delar.

  Illustration med två personer som pratar med varandra

  Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv - myndighet

  Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv innebär att man beaktar ungas åsikter, livsvillkor, förutsättningar, rättigheter och perspektiv i frågor som rör dem. Denna utbildning riktar sig till dig som är anställd på en myndighet.  

  Bild över modellen Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

  Öppen fritidsverksamhet - Tillgänglighet

  Utbildningen handlar om att skapa möjligheter att inkludera barn och unga med funktions­variationer i den öppna fritidsverksamheten. Utbildningen kan göras på egenhand eller tillsammans.

  Illustration med två personer varav en rullstolsburen och en med blindkäpp

  Rätt att veta! - Trauma

  Utbildningen handlar om trauma och bemötande. Här får du ta del av en föreläsning  i tre delar.

  Illustration med två personer där den ena minns tillbaka på en jobbig händelse