Hoppa till huvudinnehåll
 

Välkommen till MUCF:s webbutbildningar

Ny kunskap, inspiration eller en snabb påminnelse? Oavsett vilken anledning du har, är du varmt välkommen att ta del av MUCF: s kostnadsfria webbutbildningar. 

Samtliga utbildningar kräver att du registrerar dig. Anledningen till det är att vi vill kunna följa statistik över hur många som genomför våra utbildningar, berätta när något har förändrats och genom era utvärderingar kunna utveckla och förbättra vårt erbjudande till er. 

Välj och klicka på den utbildning du vill genomföra, så skickas du vidare till en registreringssida. 

 

Foto taget ovanifrån på en person som sitter vid en dator, papper, penna och en kopp te står vid sidan om hen.

Webbutbildning: Öppna skolan – Skolans uppdrag

Öppna skolan – Skolans uppdrag är ett paket med material för dig som ska prata hbtqi-frågor med vårdnadshavare. Det innehåller förklarande film, presentationsmaterial, och olika textunderlag som kan användas inför och under möten med vårdnadshavare, som föräldramöten. 

Öppna skolan - Hbtqi

Begränsande normer kan leda till utsatthet för hbtqi-elever. Med hjälp av webbutbildningen Öppna skolan - Hbtqi får du en ökad förståelse för och kunskap i ämnet, men också hur skolan kan förebygga detta genom att arbeta aktivt med normmedvetenhet och inkludering. 

Illustration med bokstäverna HBTQI

Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck

Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att samtala med unga om hedersrelaterat våld och förtryck, med särskilt fokus på perspektiven hbtqi, intellektuell funktionsnedsättning samt utsatthet för rasism.

Illustration med två personer som pratar med varandra. I bakgrunden syns bestämda vuxna med korsade armar.

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv - kommun

Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv innebär att man beaktar ungas åsikter, livsvillkor, förutsättningar, rättigheter och perspektiv i frågor som rör dem. Denna utbildning riktar sig till dig som jobbar i en kommun.

Bild över modellen Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Öppen fritidsverksamhet - Inkluderande fritid

Utbildningen handlar om vikten av en meningsfull fritid och hur man skapar en inkluderande öppen fritidsverksamhet som bidrar till välmående och utveckling. Den riktar sig till dig som arbetar inom öppen fritidsverksamhet.

Illustration med sju personer som representerar olikheter

Öppen fritidsverksamhet - Hbtqi

Utbildningen handlar om att skapa trygga och stärkande miljöer för unga hbtqi-personer i den öppna fritidsverksamheten. Utbildningen kan göras på egen hand eller tillsammans.

Illustration med två personer som står mittemot varandra, håller om och tittar på varandra

Rätt att veta! - Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Utbildningen Rätt att veta! - Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en fördjupning i ämnet och består av en föreläsning i tre delar.

Illustration med två personer som pratar med varandra

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv - myndighet

Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv innebär att man beaktar ungas åsikter, livsvillkor, förutsättningar, rättigheter och perspektiv i frågor som rör dem. Denna utbildning riktar sig till dig som är anställd på en myndighet.  

Bild över modellen Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Öppen fritidsverksamhet - Tillgänglighet

Utbildningen handlar om att skapa möjligheter att inkludera barn och unga med funktions­variationer i den öppna fritidsverksamheten. Utbildningen kan göras på egenhand eller tillsammans.

Illustration med två personer varav en rullstolsburen och en med blindkäpp

Rätt att veta! - Trauma

Utbildningen handlar om trauma och bemötande. Här får du ta del av en föreläsning  i tre delar.

Illustration med två personer där den ena minns tillbaka på en jobbig händelse