Hoppa till huvudinnehåll
 

Välkommen till MUCF:s webbutbildningar

Ny kunskap, inspiration eller en snabb påminnelse? Oavsett vilken anledning du har, är du varmt välkommen att ta del av MUCF: s kostnadsfria webbutbildningar. 

Samtliga utbildningar kräver att du registrerar dig. Anledningen till det är att vi vill kunna följa statistik över hur många som genomför våra utbildningar, berätta när något har förändrats och genom era utvärderingar kunna utveckla och förbättra vårt erbjudande till er. 

Välj och klicka på den utbildning du vill genomföra, så skickas du vidare till en registreringssida. 

 

Foto taget ovanifrån på en person som sitter vid en dator, papper, penna och en kopp te står vid sidan om hen.

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv innebär att man beaktar ungas åsikter, livsvillkor, förutsättningar, rättigheter och perspektiv i frågor som rör dem. Genom webbutbildningen får du bättre förståelse för och mer kunskap i ämnet. Den tar cirka 40 minuter att genomföra och finns i två versioner. En för dig som jobbar i en kommun och en för dig som är anställd på en myndighet

Illustration som föreställer ett öga och är symbolen för ett Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Öppna skolan

Begränsande normer kan leda till utsatthet för hbtqi-elever. Med hjälp av webbutbildningen Öppna skolan får du en ökad förståelse för och kunskap i ämnet, men också hur skolan kan förebygga detta genom att arbeta aktivt med normmedvetenhet och inkludering. Utbildningens tre delar tar sammanlagt cirka 60 minuter att genomföra och den vänder sig till både skolpersonal och beslutsfattare.

Bokstäverna HBTQI i olika färger

Prata EU med unga!

EU angår oss alla - inte minst unga människor. Därför är du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid viktig i arbetet med att öka ungas kunskap om EU och därmed deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap. Utbildningen tar cirka 2 timmar att genomföra och går enkelt att dela upp och komma tillbaka till vid ett senare tillfälle.  

Rätt att veta!

Rätt att veta! är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Vi erbjuder fyra webbutbildningar som ger dig konkreta verktyg och stöd i hur du kan prata med unga enskilt eller i grupp. 

Grundutbildningen handlar om att samtala med unga om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. Den tar cirka 2 timmar att genomföra.
 

Illustration med fyra personer som samtalar med varandra

 

I utbildningen om Hedersrelaterat våld och förtryck är fokus på perspektiven hbtq, intellektuell funktionsnedsättning samt utsatthet för rasism. Den tar cirka 1 timme och 30 minuter att genomföra.

Illustration med två unga personer sittandes. Bakom dem står fyra tillsynes äldre personer  med armarna i kors och med bestämda miner. Orden Heder och Makt syns.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en fördjupning i ämnet och består av en föreläsning i tre delar.

Illustration med två personer som pratar med varandra

 

Trauma är en fördjupning i ämnet och består av en föreläsning i tre delar. 
 

Illustration med två personer där den ena minns tillbaka på en jobbig händelse

I utbildningspaketet Rätt att veta! finns mer för dig som möter unga i ditt yrkesliv eller ideella engagemang. Välkommen att ta del av bland annat metodmaterial och seminarier! 

Öppen fritidsverksamhet

Baserade på skriftliga stödmaterial finns tre webbaserade utbildningar för dig som arbetar inom öppen fritidsverksamhet. De tar cirka 20 minuter var att genomföra. Gör dem själv eller tillsammans i arbetslaget!

Inkluderande fritid handlar om vikten av en meningsfull fritid och hur man skapar en inkluderande öppen fritidsverksamhet som bidrar till välmående och utveckling. 

Illustration med sju personer som representerar olikheter

Utbildningen HBTQI handlar om att skapa trygga och stärkande miljöer för unga hbtqi-personer. 

Illustration med två personer som står mittemot varandra, håller om och tittar på varandra

Utbildningen Tillgänglighet handlar om att inkludera barn och unga med funktions­variationer i den öppna fritidsverksamheten. 

Illustration med två personer varav en rullstolsburen och en med blindkäpp

    MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: