Hoppa till huvudinnehåll
 

Rätt att veta! - Seminarium om unga, heder & psykisk hälsa

Datum/tid

Inom utbildningspaketet Rätt att veta! erbjuder vi nu ett kostnadsfritt digitalt seminarium om unga, heder och psykisk hälsa. Alla unga har rätt att skyddas från våld och kontroll. Ändå finns det unga som lever med det i sin vardag.

Bild med rubrik på seminarium och citat från ung anonym person.

 

På seminariet får du som yrkesverksam, blivande yrkesverksam eller ideellt engagerad kunskap om hur unga kan påverkas psykiskt av att leva med hedersnormer. Du får kunskap om vilka som löper högre risk än andra att utsättas. På seminariet får du också konkreta tips och verktyg för hur du kan stötta och prata med dessa unga.

Anmälan

Anmäl dig här till seminariet Rätt att veta! – Unga, heder & psykisk hälsa
Vill ni följa seminariet tillsammans i grupp? Det går självklart bra! För att få all information behöver ni ändå anmäla er enskilt via länken ovan.  

Har du behov av teckenspråkstolk? Mejla oss på rav@mucf.se.  
 

Program

Programmet kan komma att justeras. Moderator för dagen är Rebecka Moding, utvecklingsledare, MUCF

08.30 Välkommen och introduktion

08:40 Ett ord för blod
Du får ta del av en personlig berättelse av att växa upp i en hederskontext och hur detta påverkat Faysas psykiska hälsa. Medverkande: Faysa Idle

08.55 Att främja psykisk hälsa
Under detta pass får du aktuell kunskap om ungas psykiska hälsa. Du får också kunskap om hur du som vuxen kan främja ungas psykiska hälsa genom att aktivt och medvetet stärka deras skyddsfaktorer. Medverkande: Hanna Thermaenius, legitimerad psykolog och psykoterapeut, specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi, Rädda barnens Centrum för stöd och behandling.

09.20 Hur påverkas ungdomars psykiska hälsa av att leva i en hederskontext? 
Origo presenterar resultaten från Marie Cederschiöld högskolas forskningsstudie kring de ungdomar som besöker Origos verksamhet. Resultatet är unikt i sitt slag då det saknas forskningsbaserad kunskap i Sverige om effekterna av det stöd som ges till personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. I detta pass får du också kännedom hur utsattheten ser ut och hur Origos arbetar med ungdomarna. Medverkande: Linn Jansson & Arezo Samadi, kuratorer, Origo Stockholm

09.35 Paus

09.50 Fortsättning - Hur påverkas ungdomars psykiska hälsa av att leva i en hederskontext? 

10.15 Unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt omvändelseförsök 
Under detta pass får du ta del av MUCF:s rapport Det får inte existera. Rapporten bygger på ungas egna erfarenheter av att vara hbtq-person och växa upp i en familj med hedersnormer. Medverkande: Anna Berglund, Kvalitativ utredare, MUCF

10.35 Ungas berättelser om att leva med hedersnormer
Film från MUCF. 

10.40 Paus

10.45 Projekt Joni 
RFSU Malmö presenterar projektet Joni som bygger på förebyggande metoder kring hedersrelaterat förtryck och våld för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Du får ta del av deras metoder som bygger på delaktighet och antirasism. Medverkande: Projektledare för RFSU Malmös projekt Joni

 

11.05 Vilken information finns till unga? 
Film om innehåll på UMO.se.

11.10 Origomodellen – att mötas i samtal – om våld i en hederskontext Origo presenterar sin vägledning, med fokus på samtalsstöd. Du får kunskap om vilka teman som är återkommande i samtal med ungdomar som lever i en hederskontext samt vilka förhållningssätt som är viktiga för dig som samtalsstödjare. Medverkande: Linn Jansson & Arezo Samadi

11.35 Avslutning

11.45 Tack för idag!

 

Seminariet arrangeras av MUCF i samverkan med Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck och UMO (som driver sajterna UMO.se  och Youmo.se ).

Se även vårt seminarium om unga och sexuell utsatthet 25 oktober.


 

Plats
Digitalt via Youtube.