Hoppa till huvudinnehåll
 

Rätt att veta! - Seminarium om unga & sexuell utsatthet

Datum/tid

Inom utbildningspaketet Rätt att veta! erbjuder vi nu ett kostnadsfritt digitalt seminarium om unga och sexuell utsatthet. Alla unga har rätt att skyddas från sexuellt våld, utnyttjande och kränkningar. Ändå händer det, både i ungas fysiska vardag och i deras digitala miljöer.

Bild med rubrik på seminariet och citat från ung, anonym person.

 

På seminariet får du som yrkesverksam, blivande yrkesverksam eller ideellt engagerad kunskap om vad sexuellt våld och utsatthet är samt vilka unga som löper högre risk än andra att utsättas. Du får konkreta tips och verktyg för hur du kan stötta och prata om sexuell utsatthet med de unga du möter. På seminariet får du också inspiration för hur du tillsammans med andra kan göra skillnad.

Anmälan

Anmäl dig här till seminariet Rätt att veta! – Unga & sexuell utsatthet 
Vill ni följa seminariet tillsammans i grupp? Det går självklart bra! För att få all information behöver ni ändå anmäla er enskilt via länken ovan. 

Har du behov av teckenspråkstolk? Mejla oss på rav@mucf.se.  

Program

Programmet kan komma att justeras. Moderator för dagen är Madeleine Söderberg, utvecklingsledare, MUCF

08.30 Välkommen och introduktion. 

08.50 Att gå vidare efter sexuellt våld och utsatthet. 
Vad är sexuellt våld och utsatthet? Hur påverkar erfarenheter av utsatthet oss när det är över? Om det går över? Hur kan vi hjälpa unga som blivit utsatta utifrån deras förutsättningar? Föreläsningen berör hur olika samhällsfaktorer påverkar konsekvenserna av utsatthet, redskap för hur du på ett bra sätt kan stötta en som blivit utsatt och även dig själv i detta livsviktiga arbete.  
Medverkande: Kalle Norwald, socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog

9.25 Paus

09.40 Ungas sexuella brottsutsatthet på nätet. 
Internet är en självklar del av livet för unga och i de allra flesta fall handlar det om positiva erfarenheter och upplevelser. Men det finns en ökad risk att utsättas sexuellt. ECPAT:s undersökningar bland barn och unga visar att den sexuella brottsutsattheten på nätet är hög, men också att de vill att vuxna runt dem engagerar sig och pratar med dem om risker och möjligheter online. I detta pass får du aktuell information om ungas sexuella brottsutsatthet på internet, konkreta råd om hur du tar samtalet och verktyg för att agera om något har hänt. Medverkande: Maria Thell, utredare, ECPAT.

10.10 Samtala med barn om sexuellt våld. 
Hur kan vi föra samtal med barn och unga om vad sexuellt våld är, hur sexuella relationer ser ut både fysiskt och på internet? Hur kan vi på ett avslappnat och tydligt sätt skapa en samtyckeskultur där barn och unga inte begår sexualbrott? I föreläsningen berörs även gruppen barn och unga med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. Medverkande: Kajsa Rietz, generalsekreterare, Novahuset. 

10.40 Paus

10.50 SEXIT – en metod för att identifiera unga som är sexuellt risktagande eller utsatta för våld. 
Här får du ta del av inspiration från ett utvecklings- och implementeringsarbete av SEXIT i Jämtlands län. Du får möta både unga och yrkesverksamma som berättar om varför SEXIT behövs och vilken nytta metoden kan göra i möten med unga. 

11.00 Möten och samtal. 
Här får du konkreta tips på hur du kan möta och samtala med unga som är utsatta eller utnyttjas sexuellt. Medverkande: Kalle Nordwall, Kajsa Rietz och Maria Thell.

11.15 Vilken information finns till unga? 
Kort film om innehåll på UMO.se.

11.20 Projekt Survive i Jönköpings län. 
I detta pass får du ta del av erfarenheter och lärdomar från att samskapa hjälp, stöd, och vård vid sexuellt våld. Medverkande: Charlotte Jerkelund, folkhälsoutvecklare Region Jönköpings län och Helena Kilander, universitetslektor och barnmorska, Jönköping University.

11.40 Avslutning

11.45 Tack för idag!

Seminariet arrangeras av MUCF i samverkan med UMO (som driver sajterna UMO.se och Youmo.se).

Se även vårt seminarium om unga, heder & psykisk hälsa 11 oktober. 

Plats
Digitalt via Youtube