Unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns närmare 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Vilka döljer sig bakom siffrorna? Hur kan vi tillsammans förändra situationen och ge dessa unga invånare möjligheten till en annan framtid?

Vi på MUCF har regeringens uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar (uvas). Syftet är att effektivt och samordnat hjälpa unga till studier eller arbete. Detta är en satsning som ska bidra till att regeringens ungdomspolitiska mål uppnås - att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.  

Vi har även ett uppdrag att fungera som informations- och kunskapsstöd i frågor som rör unga som varken arbetar eller studerar samt samla och sprida befintlig kunskap.

Våra erbjudanden

Stöd för lokal samordning

För att kunna stödja kommuner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar, erbjuder vi en halvdags workshop.

Workshop om uvas

Statistik och kunskap

På mucf.se finns samlad statistik och kunskap om unga som varken arbetar eller studerar, samt länkar till studier och rapporter. Via menyvalen till vänster kan du läsa mer om unga som varken arbetar eller studerar och viktiga riskfaktorer. Du kan också ta del av framgångsfaktorer och lärande exempel i arbetet med unga i denna livssituation, samt länkar till andra aktörer och myndigheter.

Vår statistik kan vara ett viktigt underlag för dig som arbetar med att stötta unga till arbete och studier. Statistiken är unik och bygger på registerdata över hela befolkningen i åldern 16–29 år. Sökalternativen går att kategorisera till kommun, län och hela riket. För närvarande sträcker sig statistiken från 2007–2018.

Nya rapporter

Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren - en väg till arbete och studier

Visste du att EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren kan vara en väg för unga till arbete och studier? Klicka på länkarna nedan och läs mer om dem och hur vi kan hjälpa dig.

Europeiska solidaritetskåren

Erasmus+

Internationella kurser, för dig som vill eller ska delta i EU-programmen

 

Erbjudanden från våra samverkansaktörer

Uppdrag fullföljd utbildning, Sveriges kommuner och regioner (SKR)

SKR:s satsning Uppdrag fullföljd utbildning är ett direkt resultat av utvecklingsarbetet inom studieavbrott. SKR har drivit detta under namnet Plug In. Syftet med uppdraget är att skapa ett hållbart nationellt arbete som leder till att fler fullföljer sina gymnasiestudier.

Läs mer om Uppdrag fullföljd utbildning, skr.se 

Stöd i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), Skolverket

På skolverkets webbplats finner du samlat stöd, om att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar.

Läs mer om att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, skolverket.se