Unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns närmare 170 000 unga som varken arbetar eller studerar. Vilka döljer sig bakom siffrorna? Hur kan vi tillsammans förändra situationen och ge dessa unga invånare möjligheten till en annan framtid?

En ung tjej sitter på en trappa

Vi på MUCF har regeringens uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar (uvas). Syftet är att effektivt och samordnat hjälpa unga till studier eller arbete. Detta är en satsning som ska bidra till att regeringens ungdomspolitiska mål uppnås - att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.  

Här kan du bland annat hitta information och statistik om uvas.

Stöd för lokal samordning

En viktig del i vårt uppdrag är att tillsammans med kommuner genomföra workshops. Vi utgår alltid från ungdomsperspektivet men också från den kunskap vi har specifikt om unga som varken arbetar eller studerar. En viktig del är också att ta tillvara på de erfarenheter som finns genom lärande exempel. Under workshopen gör vi en nulägesanalys och undersöker kommunens styrkor, brister, möjligheter och utmaningar i arbetet med uvas. Det ligger sedan till grund för kommunens planering av fortsatta insatser och åtgärder. Målet med workshopen är att den ska bidra till strategiska förändringar och en långsiktig samordning. De vänder sig därför till förvaltningschefer och medarbetare på strategisk nivå. 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss med dina frågor: uvas@mucf.se