Unga som varken arbetar eller studerar

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att stödja kommuner och andra aktörer som arbetar för att stödja unga som varken arbetar eller studerar (uvas).

MUCF ska bland annat skapa förutsättningar för mer effektiva verksamheter som kan ge tidiga och samordnare insatser till unga.

Vi vill höra vilka behov som just er kommun eller verksamhet har. Hör av er till oss om ni har tankar om hur vi bäst kan stödja er eller om ni vill ha mer information. Vi kommer gärna och lyssnar och berättar. Vår ambition är att MUCF:s verksamhet ska bli så relevant som möjligt för er som arbetar direkt mot unga.

Uppdraget förbereds under 2018 och kommer att implementeras under våren 2019.

Statistik

Andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit relativt konstant under de senaste tio åren. Bland unga 16-24 år är det ca 7,5 procent som varken arbetar eller studerar. Bland unga 25-29 år andelen uvas högre, ca 13 procent. Det motsvarar för år 2014 ca 82 000 individer i åldern 16-24 år ungefär lika många i åldern 25-29 år. Totalt är det ca 145.000 individer i åldern 16-29 år som varken arbetar eller studerar.

MUCF kommer ta över den statistik som tidigare utvecklades av Temagruppen Unga i arbetslivet. Där finns också uppgifter för enskilda län eller kommuner. Det går även att bryta ned uppgifterna på kön, ursprung, ålder och efter vilka insatser en ung får eller inte får.

MUCF:s statistik om unga som varken arbetar eller studerar
Uppgifterna för 2015 har blivit försenade men ska finnas tillgängliga under sommaren 2018.

Mer om ungas arbete och försörjning

Ta reda på mer om ungas arbete och försörjning i webbportalen Ungidag.se. Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet.
ungidag.se

Arbetsförmedlingen har också aktuell statistik om arbetslöshet.
Statistik och publikationer