Ungas psykiska ohälsa

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram kunskap om ungdomars upplevda psykiska ohälsa.

Bildcollage: Pojke till höger med nedsänkt blick och handen för pannan. Bredvid en person som  ligger på gräset med armen över ögonen.

Enligt Förenta nationerna drabbas 20 procent av alla världens 14–24-åringar av psykisk ohälsa under ett år. Risken för att drabbas är särskilt hög när unga ska etablera sig i vuxenlivet.

När livet känns fel

I rapporten När livet känns fel har vi kartlagt hur unga i åldern 13–25 år som mår dåligt upplever sina svårigheter och vilka strategier man använder sig av för att må bättre. Rapporten visar att det stora flertalet unga som mår dåligt inte får tillräckligt stöd.

Ladda ned rapporten När Livet känns fel

Beställ eller ladda ned sammanfattningen av När Livet känns fel

Dåligt mående påverkar livet

Unga som mår dåligt visar det genom :

  • aggressivt eller normbrytande beteende
  • att känna sig nere, ha ont i magen eller i huvudet
  • ätstörningar
  • social isolering
  • självskadebeteende

Det finns tydliga könsskillnader i hur man hanterar sitt dåliga mående. Killar pratar inte om sina problem och söker inte hjälp i samma utsträckning som tjejer. Det gör också att det finns ett större mörkertal kring killars psykiska ohälsa.

Ångest och ängslan

År 2012/2013 var andelen med psykiska besvär i form av ängslan, oro och ångest minst en gång i veckan 27 procent bland tjejer i åldern 16–24 år och 15 procent bland killar i samma ålder (Statistiska centralbyrån 2015).

Stress

Många unga upplever att det är svårt att hitta en balans i tillvaron.  Skolan innebär både prestationsstress och social stress. Tjejer i åldern 16‒24 år är den grupp i befolkningen som rapporterar de högsta nivåerna av stressrelaterade besvär.

Förslag för att unga ska må bättre:

  • främja psykisk hälsa och förebygg psykisk ohälsa
  • ge unga stöd
  • utveckla kunskapsunderlaget för en bättre skattning av ungas psykiska ohälsa

Om du behöver stöd nu

Behöver du stöd och någon att prata med kan du kontakta någon av dessa organisationer:

Du kan också söka svar på vanliga frågor hos Umo.se eller få hjälp hos en Ungdomsmottagning nära dig.