Hoppa till huvudinnehåll
 

Tillbakablick på MUCF-dagarna 2021

Nyhet -

När MUCF-dagarna gick av stapeln i november 2021 hade vi fokus på Ungas fritid, Ett förändrat landskap för civilsamhället och Ungas samhällsengagemang. Missade du sändningarna eller vill du kanske ta del av dem igen? Nu erbjuder vi möjligheten för dig att ta del av sändningarna i efterhand!

23 november om Ungas fritid

Premiärdagen ägnade vi åt ungas fritid och två stora frågor. Vilka samhällsekonomiska vinster får vi med en väl fungerande fritidsverksamhet? Hur kan fritidsverksamheter bidra till ett förebyggande arbete inom hedersrelaterat våld och förtryck? Ta gärna del av sändningen i efterhand!

24 november om Ett förändrat landskap för civilsamhället

Den andra dagen handlade om hot, hat och digitalisering inom civilsamhället. Hur påverkas civilsamhällets möjligheter som viktiga demokratibärare av hot och hat? Vilka utmaningar och möjligheter för digitaliseringen med sig? Vad säger organisationerna själva? Vad säger forskningen? Vilka trender förespås? Ta gärna del av sändningen i efterhand?

25 november om Ungas samhällsengagemang

Den avslutande dagen släppte vi årets Fokus-rapport om Ungas samhällsengagemang. Det var också temat som fick avrunda MUCF-dagarna. Ta gärna del av sändningen i efterhand.