Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF-dagarna om ungas fritid

Datum/tid:
Plats: MUCF:s YouTube-kanal

Vilka samhällsekonomiska vinster får vi med en väl fungerande fritidsverksamhet? Kan fritidsverksamheter vara en miljö där vi förebygger hedersrelaterat våld och förtryck? Det var några av frågorna vi lyfte när MUCF-dagarna 2021 hade premiär.

Missade du sändningen eller vill du kanske se delar av den igen? Välkommen att ta del av MUCF-dagarna om ungas fritid igen!

Program

Vi guidas genom sändningen av Lena Edring, utvecklingsledare på MUCF. 

Under sändningen varvas unga röster med föredrag och diskussioner inom tre teman.

  • Vilka samhällsekonomiska vinster får vi med en väl fungerande fritidsverksamhet för unga? Presentation och samtal med nationalekonom Ingvar Nilsson. Tillsammans med beteendevetare Eva Nilsson Lundmark har han på uppdrag av MUCF tagit fram en rapport med ekonomisk kalkyl. Den hjälper kommunala beslutsfattare att beräkna värdet av att förhindra ungas utanförskap genom att investera i främjande och förebyggande öppen fritidsverksamhet.
  • Hur kan vi arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck på ungas fritid? Presentation och samtal med Rajia Addo, utredare på Ramboll, Issis Melin, sakkunnig på NKT och Marwa Chebil, utvecklingsledare på MUCF. MUCF håller på att ta fram ett kunskapsunderlag till fritidsledare och andra som möter unga på deras fritid. Idag får vi ta del av preliminära resultat från en nationell enkätundersökning där vi har undersökt området hos landets öppna fritidsverksamheter. Arbetet genomförs tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck (NKT) vid Länsstyrelsen i Östergötland. 
  • Utveckla den öppna fritids- och ungdomsverksamheten - behövs det? Med Jenny Haglund, generalsekreterare på KEKS. Runt om i Europa pågår en mängd projekt för att stärka och utveckla den öppna fritids-och ungdomsverksamheten. Både EU och Europarådet har antagit nya strategier och policydokument som visar vikten på ett kvalitativt och främjande arbete. Vi får också ta del av praktiska exempel på arbetet. Jenny Haglund berättar om dokumentet Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet som kan användas som stöd för att säkerställa kvalitet i öppen fritids- och ungdomsverksamhet.