Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF-dagarna: Ett förändrat landskap för civilsamhället - om hot, hat och digitalisering

Datum/tid
-
Plats
MUCF:s YouTube-kanal

Hot och hat mot civilsamhällets företrädare. Ett ökat krav på digitalisering. Utmaningarna och möjligheterna är flera och vi undrar; vilka förutsättningar har civilsamhället att bedriva verksamhet idag och framöver?

Välkommen till vår andra dag där vi ägnar all tid åt civilsamhällets betydelse och förutsättningar.

 

I år är MUCF-dagarna är en del av konferensen om Europas framtid. Det är ett initiativ från EU där alla EU-medborgare bjuds in att delta i diskussioner om Europas framtid. Under MUCF-dagarna ger vi dig möjlighet att svara på frågor, lämna idéer och synpunkter på vad EU ska göra och prioritera för att möta de utmaningar vi står inför. Idag handlar frågorna om civilsamhällets förutsättningar.

Dagens aktuella frågor hittar du i appen MUCF Möten. Den finns att ladda ner kostnadsfritt där appar finns. Alla svar rapporterar MUCF vidare till konferensen och på så vis har vi tillsammans tagit tillvara på möjligheten att bidra till Europas framtid.

Program

Vi guidas genom sändningen av Rebecka Hinn, utvecklingsledare på MUCF. 

Klockan 10-11

Denna första timme varvas samtal och diskussioner med röster från representanter från civilsamhället.

Hot och hat mot civilsamhället

  • Vi ger en sammanfattande bild av den senaste kunskapen i ämnet från fyra aktuella rapporter. Med Gisela Ivarsson, utvecklingsledare på MUCF.
  • #jagärhär är en internationell folkrörelse som agerar mot hot och hat i sociala medier. Genom att visa sin närvaro, delta i diskussioner på ett sakligt sätt och hindra desinformation med korrekta källhänvisningar möter de hot och hat direkt där det förekommer. Med Audrey Lebioda, från svenska rörelsen #jagärhär.

Hur har digitaliseringen påverkat civilsamhället?

  • Ny studie om Digitaliseringen i civilsamhället presenteras. Intervju med Ylva Saarinen, som på uppdrag av MUCF har gjort studien.
  • Vad säger civilsamhället själva om hot och hat? Reflektion utifrån Ylvas presentation. Med Björn Appelgren från Internetstiftelsen, en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

PAUS

Klockan 11.05-12

Panelsamtal med sakkunniga om och från från civilsamhället 
Fredrik Torberger, framtidsstrateg, Kairos future
- Marcin de Kaminski, director security and innovation, Civil Rights Defenders
- Alexandra Hjortswang, generalsekreterare, UngMedia
- Oscar Björkenfeldt, doktorand vid Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet.

Praktisk information

  • Anmälan är stängd, men det går bra att följa den första timmen via MUCF:s YouTube-kanal. Vill du följa panelsamtalet kl. 11.05-12 hittar du det via Zoom
  • Kostnad? Nej, det är kostnadsfritt!
  • Du som anmäler dig får en påminnelse om och länk till sändningen via e-post dagen innan. 

Lär känna våra gäster 

Björn Appelgren, projektledare, Internetstiftelsen

Björn Appelgren ansvarar för Internetstiftelsen folkbildande arbete med digital kompetens. Det handlar bland annat om att sprida kunskap om källkritik, näthat, integritet och grundläggande it-säkerhet. Björn leder också arbetet med sajten internetkunskap.se och internetmuseum.se, och arrangerar event kring frågor som rör digital kompetens. Slutligen ansvarar Björn också för ett spår under Internetdagarna, en årlig konferens som arrangeras av Internetstiftelsen med syfte att sprida kunskap om internet och digitaliseringens påverkan på samhället.

 

Fredrik Torberger, framtidsstrateg, Kairos Future

Fredrik Torberger leder Kairos Futures team med inriktning mot offentlig och idéburen sektor och har ett särskilt fokus mot morgondagens medborgare och framtidens samhällskontrakt.

 

Audrey Lebioda, styrelsemedlem, Föreningen #jagärhär 

Audrey Lebioda arbetar ideellt för föreningen #jagärhär, en internationell folkrörelse som agerar mot hot och hat i sociala medier. Syftet med föreningen är att sprida kunskap om och utbilda om civilkurage: om att stärka människor i att reagera och stå upp när andra bli utsatta för hat och hot, att stoppa polariseringen genom att ta den politiska diskussionen på ett sakligt sätt, samt att hindra spridning av desinformation. Den svenska föreningen ingår även i den internationella föreningen I Am Here International, som startades i december 2019.

 

Ylva Saarinen, senior utredare och VD för Policy in Practice,

Ylva Saarinen arbetar som senior utredare på ett konsultföretag specialiserat på kvalificerad utredning och utvärdering inom frågor relaterade till gränsytan mellan offentlig sektor, civilsamhället och genomförandet av Agenda 2030.

Ylva har lång erfarenhet av utredningsuppdrag inom civilsamhällespolitiken. Hon medverkar på konferensen för att berätta om vilka konsekvenser som digitaliseringen under pandemin haft för det civila samhället, baserade på en rykande färsk utredning som hon genomfört i samarbete med MUCF och ett stort antal organisationer från det civila samhället på lokal, regional och nationell nivå.  

 

Oscar Björkenfeldt, doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet

I sin forskning undersöker Oscar Björkenfeldt hot och hat mot journalister med särskilt fokus på storskaliga åsiktsförskjutningar i samhället. Under våren 2021 skrev han även, tillsammans med b.la Måns Svensson, en rapport som belyser olika frågor om näthat och demokratiskt deltagande, såsom vilka områden som genererar hot och hat, vilka samhälls- och yrkesgrupper som är särskilt utsatta och vilka konsekvenser näthat leder till.
 

Alexandra Hjortswang, generalsekreterare Ung Media Sverige

Ung Media Sveriges syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och uttrycka sig via media. Som generalsekreterare leder Alexandra kansliet och stöttar förbundsstyrelsen i arbetet med att uppnå detta. En del av detta arbete handlar om att ge medlemmarna verktyg för att hantera det hat och hot, som både journalister och det unga civilsamhället möter.

Om konferensen Europas framtid

Konferensen Europas framtid är ett initiativ från EU där alla EU-medborgare bjuds in att delta i diskussioner om Europas utmaningar och prioriteringar i framtiden. Konferensen är ett gemensamt projekt mellan Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen som också förbundit sig att lyssna på européerna och att inom respektive behörighetsområde följa upp de rekommendationer som gjorts. Projektet förväntas att senast våren 2022 komma fram till slutsatser som ska visa vägen framåt för Europa.
Läs mer om konferensen och arbetet bakom projektet. 
Vill du läsa om hur MUCF engagerar sig i projektet kan du läsa mer om det här. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: