Fokus 20 - om sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer

"Det blir ju bara värre om jag berättar..." Tre år efter #metoo är det titeln på årets Fokus-rapport. 

Bild på omslaget av Fokus 20 med texten Det blir ju bara värre om jag berättar.

Sexuella trakasserier förekommer dagligen i ungas utbildningsmiljö och andelen unga som utsätts är hög. I vår nationella ungdomsenkät uppger 60 procent av tjejerna och 18 procent av killarna att de utsatts för sexuella trakasserier en eller flera gånger.

Fokus 20 visar att den psykiska hälsan hos unga som utsätts för sexuella trakasserier påverkas negativt. Det kan i sin tur leda till att studierna påverkas negativt. Vi vet att möjligheten till framtida jobb hänger ihop med fullständig gymnasieutbildning, så saknas det finns också en risk att hamna i utanförskap. 

Många unga som utsätts för sexuella trakasserier väljer att inte berätta om händelsen. Rädslan för repressalier från lärare, handledare eller examinatorer är för stor. Många vet heller inte vem de kan vända sig till eller om det finns ett förebyggande arbete i deras utbildningsmiljö.

Sluta snacka och börja göra 

Fokus 20 visar också vad unga vill ska förändras och hur det kan gå till. Unga vill:

  • diskutera och problematiser normer och attityder i undervisningen tillsammans med vuxna.
  • att det finns fler vuxna i grundskolan som ser
  • vara involverade i det förebyggande arbetet
  • få återkoppling på det som görs
  • få mer kontakt med elev- och studenthälsan i undervisningen
  • veta vad som händer när de berättar om sexuella trakasserier
  • se att vuxna i utbildningsmiljön tar sexuella trakasserier på allvar
  • se att sexuella trakasserier får konsekvenser för förövaren/förövarna
  • få stöd att bearbeta sexuella trakasserier
  • ha ett starkare lagligt skyd för unga hbtq-personer.

MUCF:s förslag

I rapporten ger myndigheten ett antal förslag som alla syftar till att förbättra ungas utbildningsmiljö och att stärka arbetet med ungas hälsa. En viktig del handlar om kompetensutveckling i olika former, där ett webbaserat kunskaps- och metodmaterial skulle kunna nå flera målgrupper på ett effektivt sätt. Vi ser också vinster med att våra uppdrag som rör mötesplatser för unga hbtq-personer och öppen och inkluderande skola, även fortsättningsvis blir prioriterade av regeringen. 

I Fokus 20 gör MUCF också flera bedömningar på saker som bör uppmärksammas för att ungas utbildningsmiljö ska bli så god som möjligt. Vi bedömer till exempel att kunskap om sexualla trakasserier bör vara en del i alla lärarutbildningar, för alla skolåldrar och på alla lärosäten. 

Ladda ner eller beställ ditt exemplar av rapporten här!