Budget för kompetens-utveckling

I Erasmus+ kan ni få bidrag för bland annat resor och kostnader för själva projektet.

Schablonbelopp för kostnader inom Kompetensutveckling

I bidraget för Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga får organisationer bidrag i form av schablonbelopp som ska täcka kostnader för resor och själva projektet. Ni kan även få ersättning för faktiska kostnader för deltagare med funktionsnedsättning eller andra särskilda kostnader som till exempel visum.

Bidrag för resor

Ni får ett schablonbelopp för resor baserat på avstånd. Beloppet avser avståndet enkel väg per deltagare (ni ska alltså inte dubbla avståndet utan det här är hela ersättningen).

Använd EU-kommissionens Avståndsberäknare (Distance calculator) när ni beräknar avståndet.

Schablonbelopp för resor

Kilometer Euro per deltagare
100 - 499 180
500 - 1 999 275
2 000 - 2 999 360
3 000 - 3 999 530
4 000 - 7 999 820
8 000 < 1 100

Exempel

Ni ska arrangera Kompetensutveckling i Stockholm med deltagare från Edinburgh, Aten och Tallinn.

Enligt avståndsberäknaren:
Edinburgh-Stockholm: 1 313 km = 275 € per deltagare
Aten-Stockholm: 2 408 km = 360 € per deltagare
Tallinn-Stockholm: 379 km = 180 € per deltagare

En deltagare från varje land deltar = Ni kan söka: 1x275+1x360+1x180= 815 € för projektet med tre deltagare i Stockholm.

Bidrag för projektets genomförande

Ni får ett schablonbelopp för alla typer av kostnader för att kunna genomföra projektet, till exempel för mat, boende, utbildare och aktiviteter.

Schablonbeloppet baseras på antalet deltagare per dag.

Bidrag för extra kostnader

Ni kan få bidrag för extra kostnader för deltagare med funktionsnedsättning. Bidraget är baserat på faktiska kostnader och innebär att ni kan få bidrag med 100 procent för extrakostnader för personer med funktionsnedsättning.

Bidrag för särskilda kostnader

Bidraget är baserat på faktiska kostnader och innebär att ni kan få bidrag med 100 procent för visum och visumrelaterade kostnader, uppehållstillstånd och vaccinationer.

Erasmus+ logotyp