Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Deltagande i det demokratiska livet

EU-programmen verkar för ungas deltagande i demokratiska processer och medborgerligt engagemang. Målet är att göra det lättare för alla att engagera sig och delta i det politiska och sociala livet, såväl på lokal nivå som på EU-nivå. Det här görs bland annat genom ökad kännedom om EU.

Flera personer håller i ett valkuvert.
Foto: Arnaud Jaegers/Unsplash

För att kunna genomföra den här prioriteringen utgår Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren från EU:s ungdomsstrategi, som har utformats som en gemensam ram i de olika programmen för att främja ungas delaktighet i det demokratiska livet.