Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Programhandledning Erasmus+

Det övergripande målet med Erasmus+ är att via livslångt lärande stödja den utbildningsmässiga, yrkesmässiga och personliga utvecklingen för personer inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdoms- och idrottsverksamhet. 

Därigenom ska Erasmus+ bidra till hållbar tillväxt, arbetstillfällen av god kvalitet och social sammanhållning, till ökad innovation och till att stärka den europeiska identiteten och det aktiva medborgarskapet.

I programhandledningen för Erasmus + kan du läsa mer om programmets mål och prioriteringar, vilka bidrag som går att söka och vilka villkor som gäller samt hur du gör för att ansöka om bidrag. 

Om du föredrar att läsa på nätet, så hittar du också handledningen här:  Programhandledningen för Erasmus+