Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Inkludering och mångfald

Unga med begränsade möjligheter är en särskild prioriterad målgrupp inom EU:s ungdomsprogram. Dessa är unga som på grund av olika livssituationer inte har samma möjligheter som sina jämlikar. Europeiska solidaritetskåren och Erasmus+ främjar därför inkludering genom att underlätta tillgången till programmens möjligheter för unga med begränsade möjligheter.

Flera personers händer på varandra.
Foto: Hannah Busing/Unsplash

För att kunna genomföra den här prioriteringen utgår programmen från EU:s strategi för inkludering och mångfald, samt ramen för inkluderingsåtgärder:

Hur stöttar programmen inkluderingen av unga med begränsade möjligheter? 

Europeiska solidaritetskåren erbjuder unga med begränsade möjlighet en förkortad volontärperiod. Unga som inte känner sig redo för att åka på längre projekt (2-12 månader) kan först delta i ett kortare projekt (2 veckor till 2 månader) med möjligheten att därefter delta i ett längre projekt. Unga med begränsade möjligheter kan dessutom välja att göra volontärtjänsten på hemmaplan i Sverige, exempelvis i grannkommunen.

I både Europeiska solidaritetskåren och Erasmus+ finns möjlighet att ansöka om inkluderingsstöd för deltagare med begränsade möjligheter. Detta är ett schablonbelopp avsett att täcka extra kostnader för personer som behöver särskilt stöd på olika sätt.

Under en aktivitet inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren finns även möjlighet att ansöka om faktiska kostnader för en medföljande person till en ungdom som har begränsade möjligheter.

Inom Erasmus+ är det även möjligt att ansöka om småskaliga partnerskap. Det här handlar om projekt framförallt avsedda för gräsrotsorganisationer som även är nybörjare inom programmet och som på grund av sin lokala förankring har särskilda resurser att nå unga med begränsade möjligheter.

Vad är ett inkluderingsprojekt?

Ett inkluderingsprojekt inkluderar en eller flera deltagare som bedöms ha begränsade möjligheter i jämförelse med sina jämlikar. I ansökan ska det finnas en tydlig beskrivning av personens begränsningar och hur dessa påverkar individens förutsättningar att delta i projektet på lika villkor. Det ska även finnas en beskrivning av hur rekryteringsprocessen har genomförts, det vill säga hur har organisationerna nått ut till målgruppen och utifrån vilka kriterier har personen valts ut till projektet.

Det behöver också finnas en tydlig beskrivning av vilka insatser organisationerna kommer att erbjuda före och under aktiviteten för att stötta individen på bästa sätt utifrån deras förutsättningar. Detta kan till exempel innebära att personen behöver extra stöd av en mentor eller assistent, språkstöd, eller på annat sätt anpassade aktiviteter under projektets gång. 

Tips innan ni ansöker om inkluderingsprojekt 

Innan man ansöker om budget för att genomföra ett inkluderingsprojekt, så finns det flera sätt man kan lära sig mer om den här typen av projekt och kanske få bra tips och råd. Några förslag:

  • Det finns en webbplats som stöder organisationer som genomför projekt med fokus på inkludering och mångfald. Här hittar ni tips och råd (på engelska): Salto Inclusion Education
  • Delta i kurser med fokus på inkludering, där resor och logi bekostas av MUCF. 
  • Delta i MUCF:s webbinarium och/eller skrivarstugor och lär dig mer om programmen, vi publicerar regelbundet nya evenemang i kalendern.
  • Hitta samarbetspartners i Europa som arbetar aktivt med inkludering.
  • Få inspiration av andra organisationer som har erfarenhet inom inkluderingsprojekt.
  • Fundera på vilka resurser ni har i er verksamhet och viket stöd ni kan ge till deltagare med begränsade möjligheter utifrån dessa resurser.
  • Ta reda på deltagarnas behov och planera för det stöd som de behöver. 

Svenska erfarenheter dokumenterade

Resultat från det europeiska forskningsnätverket RAY (Research Based Analysis of European Youth Programmes) visar på hur programmen kan stärka inkludering.

Det handlar bland annat om hur unga genom att delta i ett projekt inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren upplever att de har utvecklat flera nyckelkompetenser. Det kan handla om att identifiera karriärmöjligheter, öka sin förmåga att samarbeta i grupp eller att utvecklas som person.

Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020