Hoppa till huvudinnehåll
 

Ansökan och praktisk information om LUPP

Missa inte chansen att genomföra ungdomsenkäten LUPP i din kommun, stadsdel eller region.

Det här får ni när ni genomför ungdomsenkäten LUPP
  • genomgång av enkätens olika steg
  • löpande vägledning och stöd under hela året från planering till analys
  • tre versioner av enkäten
  • både pappersenkäter och webbenkäter
  • fem språk av enkäten (svenska, engelska, arabiska, somaliska och dari)
  • uppläsningsfunktion i webbenkäterna (gäller endast svenska)
  • möjlighet att lägga till tre egna frågor
  • leverans av data ett webbaserat insamlings- och analysverktyg som kan användas både till rapportskrivning och i kommunens löpande arbete
  • erfarenhetsutbyte mellan kommuner som genomfört LUPP
Ansökan

Det går inte längre att ansöka till årets LUPP. 1 december 2023 öppnar vi upp ansökan till att genomföra LUPP 2024. 

Personuppgiftshantering enligt dataskyddsförordningen, GDPR

MUCF kommer att hantera de personuppgifter som lämnats enligt den rättsliga grunden att utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna kommer att användas i syfte att administrera deltagandet i LUPP. MUCF kan även komma att använda uppgifterna för utskick av information om LUPP efter att enkäten genomförts.

Ytterligare information om MUCF:s hantering av personuppgifter finns i integritetspolicyn

Kostnader

Stödet från MUCF är kostnadsfritt. Era kostnader för LUPP kan vara kostnader för personal, konsulter, resor och kostnader för tryck och spridning av resultatet.