Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Vad är EU:s ungdomsdialog?

MUCF arbetar för att fler unga ska vara delaktiga i EU-frågor. Ett viktigt verktyg för detta är EU:s ungdomsdialog. Här reder vi ut vad den handlar om och hur man kan delta.

EU:s ungdomsdialog är en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för medlemsstaterna. 

Vad EU:s ungdomsdialog handlar om beror på det valda temat för den aktuella omgången. Varje omgång av EU:s ungdomsdialog pågår under en period på 18 månader där två ungdomsrepresentanter från varje medlemsstat deltar på tre ungdomskonferenser. Varje konferens äger rum i det land som just då innehar ordförandeskapet i EU. Ordförandeskapet i EU byts var 6:e månad (Sverige är ordförande 1 januari till 30 juni 2023).

Det är EU:s medlemsstaters ungdomsministrar som bestämmer temat. Ofta är temat något av EU:s 11 ungdomsmål

EU:s ungdomsdialog 2022/2023

Från början av 2022 fram till slutet av juni 2023 pågår den nionde omgången av EU:s ungdomsdialog som sträcker sig över Frankrikes, Tjeckiens och Sveriges ordförandeskap i EU. 

Under denna omgång är temat ungdomsmål 3, som handlar om inkluderande samhällen och ungdomsmål 10, som handlar om ett hållbart grönt Europa.

Sveriges ungdomsrepresentanter

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer har till uppgift att genomföra EU:s ungdomsdialog i Sverige. LSU utser Sveriges två ungdomsrepresentanter som deltar på ungdomskonferenserna där de presenterar de förslag unga i Sverige har lämnat in. MUCF stöder LSU i det här uppdraget genom att hjälpa till med olika insatser.

Alla unga i Sverige är välkomna att delta i EU:s ungdomsdialog. LSU ordnar kvantitativa undersökningar och fokusgrupper med ungdomsorganisationer, och lokala demokrativerkstäder hålls också för att samla in ungas åsikter. Det är kommuner och organisationer som arrangerar demokrativerkstäderna och de åsikter som kommer in används som underlag åt ungdomsrepresentanterna för att representera Sverige så brett som möjligt under ungdomskonferenserna. 

Att ordna en demokrativerkstad

Demokrativerkstaden är en metod som är framtagen av MUCF och LSU. 

Under demokrativerkstäderna diskuterar unga en rad bestämda mål eller frågor som omgången av EU:s ungdomsdialog handlar om. Men det kan vara svårt att bara ställa dessa frågor rakt upp och ner – därför togs en guide med tips och övningar fram för att få kvalitativa och genomarbetade svar. Guiden är baserad på fyra pilotverkstäder under 2019 men är inget facit. 

Nästa omgång av lokala demokrativerkstäder för EU:s ungdomsdialog pågår oktober 2023 – januari 2024.

Guide: Att anordna en lokal demokrativerkstad för ungas inflytande i Europa

Guiden är uppbyggd i tre delar: I den första delen förklarar vi vad EU:s ungdomsdialog är och varför det är viktigt att unga får vara med och påverka. I den andra delen finns tre checklistor på saker som är viktiga att tänka på innan, under och efter genomförandet av en demokrativerkstad. I den tredje delen ger vi ett förslag på ett koncept på en demokrativerkstad från introduktion, till diskussion, till utvärdering.

Materialet kan användas i bitar, genom att man väljer det som man tycker att man har användning av, till exempel olika frågeställningar som passar för att diskutera vidare. Man kan komplettera guiden med LSU:s och MUCF:s övriga material. I metodmaterialet Prata politik finns flera tips på hur man kan prata politik med unga.

Demokrativerkstaden i korthet - EU:s ungdomsdialog

Material

För er som planerar genomföra en demokrativerkstad finns följande material att ta stöd i. Materialet kommer att uppdateras under september 2023 med frågor och information som gäller EU:s ungdomsdialog 10, omgång 2023/2024.

Material du får tillgång till om din organisation anmäler sig till att anordna en demokrativerkstad:

  • Färdig presentation att hålla under en demokrativerkstad inklusive anteckningar som stöd 
  • Intyg för deltagare

Anmäl ert deltagande!

Är ni intresserade av att delta i EU:s ungdomsdialog ska ni anmäla ert intresse via mail till erasmusplus@mucf.se med ämnesraden ”EU:s ungdomsdialog”. Nästa omgång av lokala demokrativerkstäder pågår oktober 2023 – januari 2024.