Ungidag.se - statistik om unga

I webbportalen Ungidag.se hittar du den senaste statistiken om hur unga har det idag. Webbportalen innehåller statistik från tolv myndigheter.

Statistik om ungas levnadsvillkor

Ungidag.se är ett webbaserat verktyg där du kan ta reda på hur unga har det i Sverige idag.

På Ungidag.se har vi samlat statistik om ungas levnadsvillkor från tolv myndigheter.

Dessa områden presenteras:

  • arbete och boende
  • ekonomisk och social utsatthet
  • fysisk och psykisk hälsa
  • inflytande och representation
  • kultur och fritid
  • utbildning

Följ och jämför ungas villkor

Ungidag.se visar hur unga har det idag inom en rad områden och åt vilket håll utvecklingen går. Du kan till exempel få reda på hur levnadsvillkoren hos unga skiljer sig åt beroende på om man är tjej eller kille, om man är född utomlands eller i Sverige eller var i landet man bor.

Resultaten kan visas genom linjediagram, staplar, tabeller och kartor. Statistiken uppdateras årligen.

Bakgrund: Det är regeringen som har gett MUCF i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av ungas levnadsvillkor. Det gör vi bland annat genom ungidag.se, attityd- och värderingsstudier och vår rapportserie Fokus.