Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Vad är EU:s ungdomsdialog?

MUCF arbetar för att fler unga ska vara delaktiga i EU-frågor. Ett viktigt verktyg för detta är EU:s ungdomsdialog. Här reder vi ut vad den handlar om och hur man kan delta.

EU:s ungdomsdialog är en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för medlemsstaterna. 

Vad EU:s ungdomsdialog handlar om beror på det valda temat för den aktuella omgången. Det är EU:s medlemsstaters ungdomsministrar som bestämmer temat. Ofta är temat något av EU:s 11 ungdomsmål

Varje omgång av EU:s ungdomsdialog pågår under en period på 18 månader där två ungdomsrepresentanter från varje medlemsstat deltar på tre ungdomskonferenser. Varje konferens äger rum i det land som just då innehar ordförandeskapet i EU. Ordförandeskapet i EU byts var 6:e månad. Sverige var ordförande 1 januari - 30 juni 2023 och den 20-22 mars arrangerade man ungdomskonferensen i Växjö. 

Sveriges ungdomsrepresentanter

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer har till uppgift att genomföra EU:s ungdomsdialog i Sverige. LSU utser Sveriges två ungdomsrepresentanter som deltar på ungdomskonferenserna där de presenterar de förslag unga i Sverige har lämnat in. MUCF stöder LSU i det här uppdraget genom att hjälpa till med olika insatser.

Alla unga i Sverige är välkomna att delta i EU:s ungdomsdialog.

LSU ordnar kvantitativa undersökningar och fokusgrupper med ungdomsorganisationer, och lokala demokrativerkstäder hålls också för att samla in ungas åsikter. Insamlingen görs under dialogens konsultationsfas som vanligtvis brukar pågå i början av varje ny omgång och sträcka sig mellan den första och andra ungdomskonferensen. Konsultationsfasen för den tionde omgången, EU:s ungdomsdialog 2023/2024, avslutades i januari 2024 - inom den arrangerades 13 lokala demokrativerkstäder i Sverige.

Det är kommuner och organisationer som arrangerar demokrativerkstäderna och de åsikter som kommer in används som underlag åt ungdomsrepresentanterna för att representera Sverige så brett som möjligt under ungdomskonferenserna. 

Är din organisation intresserad av att delta i EU:s ungdomsdialog?

Läs nedan om hur ni arrangerar en lokal demokrativerkstad och kontakta gärna MUCF eller LSU vid frågor. 

Informationswebbinarier hålls inför varje ny omgång av EU:s ungdomsdialog så följ gärna nyhetsbrev för att få information. Det går också att använda materialet för att hålla lokala dialoger även utanför ramen av EU:s ungdomsdialog och använda resultatet lokalt. 

Att ordna en demokrativerkstad

Demokrativerkstaden är en metod som är framtagen av MUCF och LSU. 

Under demokrativerkstäderna diskuterar unga en rad bestämda mål eller frågor som omgången av EU:s ungdomsdialog handlar om. Men det kan vara svårt att bara ställa dessa frågor rakt upp och ner – därför togs en guide med tips och övningar fram för att få kvalitativa och genomarbetade svar. Guiden är baserad på fyra pilotverkstäder under 2019 men är inget facit. 

Demokrativerkstaden i korthet - EU:s ungdomsdialog

Guide: Att anordna en lokal demokrativerkstad för ungas inflytande i Europa

Guiden är uppbyggd i olika delar: Vi förklarar vad EU:s ungdomsdialog är och varför det är viktigt att unga får vara med och påverka. Sedan finns det checklistor på saker som är viktiga att tänka på innan, under och efter genomförandet av en demokrativerkstad. Guiden ger även förslag på ett koncept på en demokrativerkstad från introduktion, till diskussion, till utvärdering.

Materialet kan användas i bitar, genom att man väljer det som man tycker att man har användning av, till exempel olika frågeställningar som passar för att diskutera vidare. Man kan komplettera guiden med LSU:s och MUCF:s övriga material. I metodmaterialet Prata politik finns flera tips på hur man kan prata politik med unga.

Material att ta stöd i när man planerar en demokrativerkstad

Det här materialet uppdaterades inför EU:s ungdomsdialog 10, omgång 2023/2024.

Utöver det som finns publicerat här, så får man även i samband med att man arrangerar en lokal demokrativerkstad ett intyg till deltagarna.