Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Vad är EU:s ungdomsdialog?

MUCF arbetar för att fler unga ska vara delaktiga i EU-frågor. Ett viktigt verktyg för detta är EU:s ungdomsdialog. Här reder vi ut vad den handlar om och hur man kan delta.

EU:s ungdomsdialog är en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för medlemsstaterna. 

Vad EU:s ungdomsdialog handlar om beror på det valda temat för den aktuella omgången. Det är EU:s medlemsstaters ungdomsministrar som bestämmer temat. Ofta är temat något av EU:s 11 ungdomsmål

Varje omgång av EU:s ungdomsdialog pågår under en period på 18 månader där två ungdomsrepresentanter från varje medlemsstat deltar på tre ungdomskonferenser. Varje konferens äger rum i det land som just då innehar ordförandeskapet i EU. Ordförandeskapet i EU byts var 6:e månad. Sverige var ordförande 1 januari till 30 juni 2023 och den 20-22 mars arrangerade man ungdomskonferensen i Växjö. 

Sveriges ungdomsrepresentanter

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer har till uppgift att genomföra EU:s ungdomsdialog i Sverige. LSU utser Sveriges två ungdomsrepresentanter som deltar på ungdomskonferenserna där de presenterar de förslag unga i Sverige har lämnat in. MUCF stöder LSU i det här uppdraget genom att hjälpa till med olika insatser.

Alla unga i Sverige är välkomna att delta i EU:s ungdomsdialog.

LSU ordnar kvantitativa undersökningar och fokusgrupper med ungdomsorganisationer, och lokala demokrativerkstäder hålls också för att samla in ungas åsikter. Det är kommuner och organisationer som arrangerar demokrativerkstäderna och de åsikter som kommer in används som underlag åt ungdomsrepresentanterna för att representera Sverige så brett som möjligt under ungdomskonferenserna. 

Att ordna en demokrativerkstad

Demokrativerkstaden är en metod som är framtagen av MUCF och LSU. 

Under demokrativerkstäderna diskuterar unga en rad bestämda mål eller frågor som omgången av EU:s ungdomsdialog handlar om. Men det kan vara svårt att bara ställa dessa frågor rakt upp och ner – därför togs en guide med tips och övningar fram för att få kvalitativa och genomarbetade svar. Guiden är baserad på fyra pilotverkstäder under 2019 men är inget facit. 

Nästa omgång av lokala demokrativerkstäder för EU:s ungdomsdialog pågår oktober 2023 – januari 2024.

Få hjälp av en processledare från LSU

En demokrativerkstad innehåller en förberedande, en genomförande och en uppföljande fas. Lokala organisationer som en kommun eller en ungdomsorganisation kan anmäla sig att vara en arrangör av en lokal demokrativerkstad och/eller anmäla sitt intresse för att en processledare från LSU kommer och håller i den lokala demokrativerkstaden. 

Arrangören av den lokala demokrativerkstaden har ansvar för att rekrytera unga till demokrativerkstaden och att boka lokal och bistå med workshopsmaterial under demokrativerkstaden. Processledaren kommer att ha en kontinuerlig dialog med arrangören men ansvarar för att genomföra själva demokrativerkstaden och leda dess process. Under och efter demokrativerkstaden ansvarar arrangören för att dokumentera, rapportera resultaten till LSU, följa upp arbetet och att säkerställa dess långsiktighet. 

En prioriterad målgrupp för demokrativerkstäderna är unga som inte redan är engagerade i en organisation eller som har begränsade möjligheter. Det är kommuner eller organisationer som i samarbete med en kommunal verksamhet arrangerar en lokal demokrativerkstad som kan anmäla intresse för en processledare från LSU.

Anmälan för att delta i EU:s ungdomsdialog

Anmäl ert intresse till att anordna en demokrativerkstad till stephanie.lobos@lsu.se.

Ange följande i er anmälan:

  • vill ni arrangera en lokal demokrativerkstad på egen hand eller med hjälp av en processledare?
  • förslag på datum och plats för den lokala demokrativerkstaden  
  • beskrivning av eventuellt samarbete med en kommunal verksamhet
Demokrativerkstaden i korthet - EU:s ungdomsdialog

Guide: Att anordna en lokal demokrativerkstad för ungas inflytande i Europa

Guiden är uppbyggd i olika delar: Vi förklarar vad EU:s ungdomsdialog är och varför det är viktigt att unga får vara med och påverka. Sedan finns det checklistor på saker som är viktiga att tänka på innan, under och efter genomförandet av en demokrativerkstad. Guiden ger även förslag på ett koncept på en demokrativerkstad från introduktion, till diskussion, till utvärdering.

Materialet kan användas i bitar, genom att man väljer det som man tycker att man har användning av, till exempel olika frågeställningar som passar för att diskutera vidare. Man kan komplettera guiden med LSU:s och MUCF:s övriga material. I metodmaterialet Prata politik finns flera tips på hur man kan prata politik med unga.

Material att ta stöd i när man planerar en demokrativerkstad

Det här materialet är uppdaterat inför EU:s ungdomsdialog 10, omgång 2023/2024.

Utöver det som finns publicerat här, så får man även i samband med att man arrangerar en lokal demokrativerkstad ett intyg till deltagarna.

Anmäl ert deltagande!

Är ni intresserade av att delta i EU:s ungdomsdialog ska ni anmäla ert intresse via mail till erasmusplus@mucf.se med ämnesraden ”EU:s ungdomsdialog”. Lokala demokrativerkstäder pågår oktober 2023 – januari 2024.