Hoppa till huvudinnehåll
 
Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer

Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer

Utgivningsdatum:
Sidor: 45

Ladda ner för utskrift

Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer

I denna slutrapport presenterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) arbetet med regeringsuppdraget att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. 

Rapporten bygger på kunskap som hämtats in under de gångna åren samt en redogörelse över insatser som gjorts i uppdraget under 2019 - 2021. 

Rapporten innehåller  

  • en redogörelse för myndighetens arbete med det nya statsbidraget för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer 
  • en modell till stöd för samverkan mellan aktörer från offentlig sektor och civilsamhället 
  • beskrivning av myndighetens kompetensutvecklingsinsatser för aktörer som driver eller vill starta upp mötesplatser för unga hbtqi-personer 
  • nytt kunskapsunderlag från öppen fritid och hbtqi-mötesplatser från årets nationella enkätundersökning
  • förslag och bedömningar gällande framtida insatser. 

 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: