Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny MUCF-rapport: "Oroande att många unga är i utanförskap under lång tid"

2020-12-02 - 08:10
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar (uvas) riskerar att hamna i utanförskap en stor del av sitt ungdomsliv.

Unga som hoppar av gymnasiet, lever med psykisk ohälsa, sjukdom eller en funktionsnedsättning löper störst risk att aldrig etablera sig på arbetsmarknaden. Två av tre unga med psykisk ohälsa har fortfarande inte ett arbete vid 29 års ålder.

Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Rapporten "Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar" presenteras i dag, den 2 december, på de digitala "MUCF-dagarna 2020".

Temat för dagen är "Unga utanför arbetsmarknaden" och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark inledningstalar och ger regeringens syn på unga och utanförskap. I Sverige finns närmare 150 000 unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar.

MUCF-rapporten följer unga personers etableringsprocesser över tid från år 2004. Ungefär 70 000 unga som då stod utanför studier och arbetsmarknad har följts tills de är 29 år. Rapporten visar att unga kvinnor med barn och med osäkra anställningar riskerar att hamna i permanent arbetslöshet. Unga män med svensk bakgrund har störst chans att få ett arbete, unga kvinnor med utländsk bakgrund har det svårast.

- Det är oroande att många i den här gruppen varken studerar eller arbetar under så lång tid. Coronakrisen riskerar att leda till att de blir ännu fler. Det är viktigt att minska tidiga skolavhopp och att upptäcka psykisk ohälsa i tid. En mycket bättre samverkan mellan ansvariga myndigheter krävs för att vända utvecklingen, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Stora skillnader mellan unga

Rapporten beskriver bland annat hur många av de unga i den så kallade uvas-gruppen som är etablerade på arbetsmarknaden vid 29 års ålder. Den visar bland annat att:

 • ungefär sex av tio har lämnat gruppen uvas
 • drygt tre av tio är etablerade på arbetsmarknaden
 • två av tio har en osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden
 • en av tio har studier som huvudsysselsättning
 • män med svensk bakgrund har lättast att etablera sig, svårast för kvinnor med utländsk bakgrund

Rapporten beskriver också skillnader i hur unga i de olika åldersgrupperna har lyckats komma i arbete eller studier. Bland dem som 2004 var 16–19 år var situationen så här vid 29 års ålder:

 • varannan hade varken studerat eller arbetat på över ett decennium
 • genomsnittet hade hört till uvas-gruppen i sex år
 • kvinnor med svensk bakgrund hade haft det svårare att etablera sig än män med svensk bakgrund
 • två av tre med psykisk ohälsa hade varken studerat eller arbetat

För den äldre gruppen, 20–24 år när studien inleddes, var resultaten följande när de fyllt 29 år:

 • en av tre varken studerade eller arbetade
 • genomsnittet hade hört till uvas-gruppen i tre år
 • unga med utländsk bakgrund hade haft svårast att etablera sig
 • var tredje med ofullständig gymnasieutbildning varken studerade eller arbetade
 • två av tre med psykisk ohälsa varken studerade eller arbetade

"Unga riskerar drabbas hårt"

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg varnar för att stigande arbetslöshet i samhället riskerar att drabba unga mycket hårt, särskilt unga som redan i dag lever i ett utanförskap.

-  Vi befinner oss i en lågkonjunktur och en pandemi som kommer att påverka vårt samhälle många år framöver. Vi behöver hitta bättre stödfunktioner för dessa unga för att de inte ska hamna utanför samhället under så många år, säger Lena Nyberg.

Goda exempel på MUCF-dagen

Under MUCF-dagen medverkar även Anders Forslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, som berättar om Forte-rapporten ”Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning och kunskapsöversikt" och om vilka insatser som fungerar. Karl Högnesén berättar sin historia om sysslolöshet, utanförskap och om vägen tillbaka till utbildning och jobb. 

Therese Ydrén, berättar om ”Vi-projektet” som ägs av Västra Götalandsregionens Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF (Europeiska socialfonden). Vidare deltar Daniel Diaz, Rädda Barnen, Åsa Askeskär, Storfors kommun och Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall.

Läs och ladda ner rapporten ”Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar” på mucf.se

Läs mer om "MUCF-dagarna 2020" på mucf.se

Läs mer om temat Unga utanför arbetsmarknaden på mucf.se