Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF-dagarna

Varmt välkommen till MUCF-dagarna 2021 - mötesplatsen för dig som arbetar med eller tar beslut som rör unga eller civilsamhället. Under tre dagar erbjuder vi tre aktuella teman: Ungas fritid, Ett förändrat landskap för civilsamhället och Ungas samhällsengagemang.

I år är MUCF-dagarna en del av konferensen om Europas framtid. Konferensen är ett unikt tillfälle där alla EU-medborgare bjuds in att diskutera EU:s utmaningar och framtid. Under MUCF-dagarna ger vi dig möjlighet att svara på frågor på vad EU bör prioritera inom dagens tema för att möta de utmaningar Europa står inför. Alla idéer och svar skickar vi till konferensen, som i sin tur sammanställer rekommendationer till EU-kommissionen, EU-parlamentet och Europarådet. Här tas slutligen förslag och inriktningar för EU:s framtida arbete fram. På så vis har MUCF-dagarnas deltagare gjort sin röst hörd på europeisk nivå!

Har du idéer om EU:s framtida arbete som inte rör MUCF-dagarnas tema? Ta chansen och dela med dig direkt till konferensen! 

Grafik för MUCF-dagarna - med fokus på unga och civilsamhället. 23, 24, 25 november

23 nov: Ungas fritid

Premiärdagen ägnar vi åt ungas fritid utifrån två stora frågor: Vilka samhällsekonomiska vinster får vi med en väl fungerande fritidsverksamhet? Hur kan fritidsverksamhet bidra till ett förebyggande arbete inom hedersrelaterat våld och förtryck?

Anmäl dig direkt!

24 nov: Ett förändrat landskap för civilsamhället

Den andra dagen handlar om hot, hat och digitalisering inom civilsamhället. Hur påverkas civilsamhällets möjligheter som viktig demokratibärare av hot och hat? Vilka möjligheter och utmaningar för digitalisering med sig? Vad säger organisationerna själva? Vad säger forskningen? Och vilka trender förespås?

Anmäl dig direkt!

25 nov: Ungas samhällsengagemang

Den avslutande dagen släpper vi årets Fokus-rapport som i år har temat ungas samhällsengagemang. Det blir också ämnet som avslutar och tar MUCF-dagarna 2021 i mål. Den här dagen kan du välja mellan att följa digitalt eller på plats på Kulturhuset i Stockholm.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: