MUCF:s ungdoms- och civilsamhällesdagar 2020

Under fyra dagar lyfter vi fram några av Sveriges mest aktuella frågor som rör ungdomspolitik och politiken för det civila samhället. Varmt välkommen till MUCF-dagarna 2020!

Hos oss på MUCF är det alltid fokus på unga och civilsamhället. Det vet vi att många av er också har! Med start den 30 november har du möjlighet att hänga med på 1, 2, 3 eller varför inte hela 4 sändningar när vi lyfter några av våra mest aktuella frågor inom ämnet. Vi presenterar ny kunskap, diskuterar lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar och hur vi på MUCF kan stötta er i ert viktiga arbete som rör unga och civilsamhället. 

Var?

Vi sänder från vår studio i Växjö, vilket ger dig möjlighet att följa med var din arbetsplats än är. 

När?

Våra sändningar pågår måndag till torsdag klockan 10-12.

Den 30 november då temat är EU: s ungdomsstrategi har vi förlängt sändningstiden. Förutom kl. 10-12 sänder vi även kl. 13-14 den dagen. 

Nytt tema varje dag!

30 november: EU:s ungdomsstrategi

Många av de utmaningar vi ser inom ungdomsområdet i Sverige, delar vi med andra länder. Vi inleder därför MUCF-dagarna med ett internationellt perspektiv och ställer oss frågan: Hur kan EU: s ungdomsstrategi göra nytta för Sveriges unga? Strategin utgår från EU:s ungdomsmål, vilka är satta av unga runt om i Europa. Genom att utgå från EU:s ungdomsstrategi säkerställer vi därfär att arbetet utgår från ett ungdomsperspektiv. 

Vi konstaterar också att EU: s lagar och regler påverkar en stor del av vår vardag. Samtidigt råder, generellt sett, en låg kunskap om vad EU gör, hur EU fungerar och hur medborgare kan påverka det som sker i unionen. Vad innebär det om ungas deltagande i samhället inte omfattar den europeiska nivån? Om vi inte säkerställer att unga kan nyttja sina demokratiska rättigheter fullt ut? Får vi ett EU där ungas åsikter inte beaktas?

Den 30 november tar vi Bryssel till Sverige. Vi lyfter behovet om att prata om EU, vi tar de strategiska dokumenten och visar konkret hur de kan användas i din kommun, i din region.  

1 december: Hot & hat

Det civila samhället har en betydelsefull roll och utgör en viktig röst i ett demokratiskt samhälle. Ett av MUCF:s viktiga uppdrag inom politiken för det civila samhället är att synliggöra dess förutsättningar att ha denna roll. 

När hat och hot blir allt vanligare och när det riktas mot företrädare för det civila samhället, innebär det en risk att röster tystnar. Det leder i sin tur till att demokratin urholkas. Att demokratin inte längre är en demokrati. 

Den 1 december vill vi, tillsammans med civilsamhällesorganisationer och andra intressenter, identifiera åtgärder för att motverka hat och hot mot företrädare för det civila samhället.

2 december: Unga utanför arbetsmarknaden

3 december: Ungas utsatthet

Det blir ju bara värre om jag berättar. 

Tre år efter #metoo är det rubriken på MUCF: s rapport Fokus 20, som i år undersöker sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer. Vi vet att sexuella trakasserier dagligen förekommer i ungas utbildningsmiljöer, trots att skollagen säger att ungas utbildningsmiljö ska vara fri från diskriminering och sexuella trakasserier. Vem är utsatt på din skola?

Den 3 december släpps rapporten och med oss i studion har vi bland annat utredaren och författaren till rapporten, Victoria C Wahlgren. Vi diskuterar rapportens resultat och delar med oss av ungas upplevelser. Vi låter ungas röster ta plats. 

Ungas arbetsmiljö och hälsa påverkas av sexuella trakasserier. Det måste vi ändra. 

För vem?

För dig som arbetar med eller tar beslut som rör unga och/eller civilsamhället. 

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till en eller flera av våra sändningar. Det är helt gratis och sändningen kommer att ske via YouTube. Mer information och länkar till sändningen, får du som anmält dig i din e-post när vi närmar oss.  

Anmäl dig till

Vi ses den 30 november-3 december!