Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF-dagarna

MUCF-dagarna 2021 är över för den här gången. Under tre dagar diskuterades tre teman: Ungas fritid, Ett förändrat landskap för civilsamhället och Ungas samhällsengagemang.

I år var MUCF-dagarna en del av konferensen om Europas framtid. En konferens där alla EU-medborgare bjuds in att diskutera EU:s utmaningar och framtid. Under MUCF-dagarna gav vi alla deltagare möjlighet att svara på frågor på vad EU bör prioritera inom dagens tema för att möta de utmaningar Europa står inför. Alla idéer och svar skickar vi till konferensen, som i sin tur sammanställer rekommendationer till EU-kommissionen, EU-parlamentet och Europarådet. Där tas slutligen förslag och inriktningar för EU:s framtida arbete fram. Ta gärna del av en sammanställning av de förslag som kom in!

Grafik för MUCF-dagarna - med fokus på unga och civilsamhället. 23, 24, 25 november

23 nov: Ungas fritid

Premiärdagen ägnade vi åt ungas fritid utifrån två stora frågor: Vilka samhällsekonomiska vinster får vi med en väl fungerande fritidsverksamhet? Hur kan fritidsverksamhet bidra till ett förebyggande arbete inom hedersrelaterat våld och förtryck? 

24 nov: Ett förändrat landskap för civilsamhället

Den andra dagen handlade om hot, hat och digitalisering inom civilsamhället. Hur påverkas civilsamhällets möjligheter som viktig demokratibärare av hot och hat? Vilka möjligheter och utmaningar för digitalisering med sig? Vad säger organisationerna själva? Vad säger forskningen? Och vilka trender förespås?

25 nov: Ungas samhällsengagemang

Den avslutande dagen släppte vi årets Fokus-rapport som i år har temat ungas samhällsengagemang. Det var också ämnet som avslutade MUCF-dagarna 2021. 

Ta gärna del av Fokus 21.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: