Unga utanför arbetsmarknaden

I Sverige finns närmare 150 000 unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar. De personer som befinner sig i denna livssituation skiljer sig lika mycket åt som anledningarna till att de har hamnat där. 

Grafik med texten unga utanför arbetsmarknaden

Program

Dagens program för utskrift och delning

2 december: Unga utanför arbetsmarknaden.

MUCF har djupdykt i statistiken och tittat på hur det har gått för de unga som befann sig i denna situation för 10-15 år sedan. Nu vill vi dela med oss av detta. 

Den 2 december kommer vi även att få höra en ung person berätta om hur han hamnade i denna livsituation, hur det fick honom att må samt hur han tog sig ur situationen. 

Vi berättar också om två andra regeringsuppdrag där vi arbetar tillsammans med andra myndigheter och civilsamhällesorganisationer i syfte att förbättra situationen för unga som varken arbetar eller studerar. Vi delar med oss av exempel från verkligheten, internationella möjligheter och aktuell forskning.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark inleder dagen

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kommer att inleda dagen och knyta an till temat om unga som varken arbetar eller studerar (uvas). MUCF kommer att dela med sig av kunskap och statistik, berättelser från verkligheten och även ge konkreta exempel på hur det går att jobba med de unga ute i kommunerna för att förbättra deras situation.

- Det blir ett axplock där vi komprimerar vår kunskap och ger inspiration, säger Rebecka Herdevall, utvecklingsledare på MUCF, som är med och håller i dagen.

MUCF:s uvas-statistik från 2018 visar att det finns cirka 150 000 unga som varken arbetar eller studerar i Sverige.

- Det är sannolikt ännu fler nu med tanke på spridningen av covid-19 i samhället, säger Rebecka Herdevall.

Dagen riktar sig både till chefer i landets kommuner, personer som jobbar direkt med unga och civilsamhällesorganisationer, företag och arbetsgivare.

- Vi har exempelvis med oss IF Metall. De jobbar mycket med unga i ett projekt som heter "Ung verkstad". Där ser de till att matcha unga människor som står utanför arbetsmarknaden med verkstadsindustrin, säger Rebecka Herdevall.

Det kommer också att bjudas på berättelser från unga själva. Karl Högnesén, 30 år, kommer att berätta om hur han upplevde det att stå en längre period utanför arbetsmarknaden. Han berättar också om hur han tog sig tillbaka till utbildning och jobb.

Förutom att blicka nationellt blir det också internationella utblickar över hur man jobbar med unga som varken arbetar eller studerar i Europa.

Varför är den här dagen så viktig?
- För att förutom det psykiska lidande det innebär för unga att stå utanför arbetsmarknaden en längre period, så riskerar utanförskapet ökade kostnader för samhället och riskerar också att leda till ökad kriminalitet. MUCF har ett uppdrag av regeringen att stödja kommunerna i dessa frågor.

Vad kommer deltagarna att få för kunskap som de kommer att ha nytta av?
- Vi kommer bland annat att ha med oss Anders Forslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala Universitet, som kommer att prata om vilka insatser som fungerar rent generellt, säger Rebecka Herdevall.