Hoppa till huvudinnehåll
 

Drygt 50 miljoner kronor till 50-tal projekt – ska främja ungas organisering, motverka rasism och värna om demokratin

2019-06-05 - 07:15

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ger nu bidrag till ett 50-tal projekt för att främja ungas självständiga organisering, att minska rasism och intolerans samt för att värna demokratin och förebygga våldsbejakande extremism. Totalt rör det sig om drygt 50 miljoner kronor och pengarna går bland annat till Rädda Barnen, RFSL, Jordens vänner, Tjejer i förening och studieförbunden Vuxenskolan, ABF och Medborgarskolan

Varje år fördelar MUCF bidrag till unga och till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet.

Bidragen kan gå till offentliga aktörer, till exempel kommuner, regioner och samordningsförbund. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

- Bidragen fördelas på uppdrag av regeringen som också formulerar syftet och dess användningsområde. Vi fördelar bidragen efter att vi prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken och våra krav, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF.

2018 fördelade MUCF cirka 69 miljoner kronor till olika projekt, bland annat till projekt för unga som varken arbetar eller studerar. I år omfattar MUCF:s projektbidrag totalt drygt 54 miljoner kronor och de projekt som nu beslutats handlar om:

  • Ungas organisering. Projekt på lokal nivå för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. (Totalt 21 miljoner kronor att fördela i år)
  • Mot rasism och intolerans. Projekt som motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av intolerans, till exempel antisemitism, homofobi eller transfobi, islamofobi och rasism mot samer. (Totalt 14 miljoner kronor att fördela i år)
  • Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer. (Totalt 13,5 miljoner kronor att fördela i år)

MUCF ska under våren också fördela bidrag för att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet, totalt sex miljoner kronor att fördela i år. Bidraget är en del av regeringens satsning till det fria ordets försvar, om att värna det demokratiska samtalet. Inom kort ska MUCF också fördela projektbidrag för ”Hälsofrämjande insatser riktade till romer”, totalt två miljoner kronor att fördela i år.

MUCF har i år fått in totalt cirka 200 ansökningar om projektbidrag, hittills har 55 projekt beviljats. Grunderna för avslag varierar, till exempel att projektets syfte inte överensstämmer med de direktiv som regeringen gett, att projektbeskrivningen inte kan visa vad de vill göra eller hur de ska uppnå mätbara resultat. Det är också viktigt att projektet når den målgrupp som avses.

- När det gäller projekt så väger vi dessa mot varandra och väljer ut de bästa. MUCF har också ett antal krav på organisationerna för att ge bidrag, bland annat den demokratiska uppbyggnaden. Om vi upptäcker brister i till exempel stadgar kan organisationer nekas bidrag, säger Kenneth Condrup.

Alla organisationer som får bidrag från MUCF måste ha en verksamhet som följer demokratins idéer och respekterar alla människors lika värde. Organisationerna måste också vara demokratiska till sin struktur, bland annat att medlemskapet är frivilligt, att medlemmarna kan påverka verksamheten och att organisationen är självständig.

I höst tar MUCF beslut om de så kallade organisationsbidragen som i år omfattar totalt cirka 240 miljoner kronor.

MUCF fördelar varje år också bidrag från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren för att främja internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. I fjol fördelades totalt 4 789 521 euro.

Här kan du se vilka organisationer som får projektbidrag av MUCF

Länk till pressmeddelande: 35 projekt för unga får dela på 17 miljoner i EU-bidrag