Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.

Glasruta med skotthål

Ansökningstider

Sista ansökningsdag  är den 15 mars 2017 och vårt digitala ansökningssystem öppnar senast i början av februari. Du kommer att hitta en länk dit på den här sidan.  

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer, stiftelser och kommuner är välkomna att söka.

Organisationer ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Projektets längd och starttid

Projektet kan starta tidigast den 1 juni 2017. Projektet får pågå i högst 12 månader.

Bidragets storlek

Under 2016 har MUCF fördelat drygt 14 miljoner till verksamheter som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism. Vilket totalbelopp som ska fördelas under 2017 är inte bestämt ännu.