Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.

Glasruta med skotthål

Ansökan

Ni ansöker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansökningssystem.

Nästa ansökningsomgång öppnar 15 januari 2018 med sista ansökningsdag den 15 mars 2018.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer, stiftelser och kommuner är välkomna att söka. Organisationer ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer. Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Prioriteringar

Det finns en särskild pott med pengar till mindre organisationer i särskilt utsatta områden. Organisationen kan söka ett belopp på max 150 000 kronor till en projektidé. Beloppet får inte användas till löner utan endast till aktiviteter. Högst 50 000 kronor får gå till arvoden till exempelvis ungdomsambassadörer, experter eller föreläsare. Dessa projekt bör pågå i högst 6 månader.

Projektets längd och starttid

Projektet kan starta tidigast 1 juni 2018 och pågå i högst 12 månader.

Bidragets storlek

Bidraget för varje organisation varierar beroende på hur många som söker bidraget. För 2018 har MUCF 13,5 miljoner kronor att fördela till verksamheter som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism.