Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.

Glasruta med skotthål

Ansökan

Ansökningstiden är från 15 september 2017 till och med 16 oktober 2017.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer, stiftelser och kommuner är välkomna att söka.

Organisationer ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Prioriteringar

I höst finns en speciell pott med pengar till mindre organisationer i särskilt utsatta områden. Organisationen kan får ett belopp från potten på max 150 000 kronor till en projektidé. Beloppet får inte användas till löner utan endast till aktiviteter. Högst 50 000 kronor får gå till arvoden till exempelvis ungdomsambassadörer, experter eller föreläsare.

Projektets längd och starttid

Projektet kan tidigast starta efter beslut i slutet av november.

Bidragets storlek

Under 2017 har MUCF 14 miljoner kronor att fördela till verksamheter som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism.