Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.

Glasruta med skotthål

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 15 mars 2017. Ni ansöker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer, stiftelser och kommuner är välkomna att söka.

Organisationer ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Projektets längd och starttid

Projektet kan starta tidigast den 1 juni 2017. Projektet får pågå i högst 12 månader.

Bidragets storlek

Under 2017 har MUCF 14 miljoner kronor att fördela till verksamheter som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism.