Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.

Glasruta med skotthål

Ansökan

Nästa ansökningsomgång öppnar 15 januari 2018 med sista ansökningsdag den 15 mars 2018

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer, stiftelser och kommuner är välkomna att söka. Organisationer ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer. Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Prioriteringar

I höst finns en speciell pott med pengar till mindre organisationer i särskilt utsatta områden. Organisationen kan söka ett belopp på max 150 000 kronor till en projektidé. Beloppet får inte användas till löner utan endast till aktiviteter. Högst 50 000 kronor får gå till arvoden till exempelvis ungdomsambassadörer, experter eller föreläsare. Dessa projekt bör pågå i högst 6 månader.

Projektets längd och starttid

Projektet kan tidigast starta efter beslut i slutet av november.

Bidragets storlek

Totalt finns 4 miljoner kronor kvar att fördela av de totalt 14 miljoner kronor som fanns avsatta för 2017 för verksamheter som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism. Av dessa 4 miljoner kronor är 1 miljon öronmärkt till mindre organisationer i särskilt utsatta områden enligt ovan.