Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Bidrag till organisationer i det civila samhället för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Romska flaggan

Ansökan

Sista ansökningsdag för 2018 har passerat.

Ni kan söka bidraget

Bidraget kan sökas av organisationer inom det civila samhället (till exempel en ideell organisation). Bidrag får lämnas för projekt som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i. Bidraget kan inte sökas av kommuner eller landsting.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande. Bidraget kan inte gå till projekt som har utsatta EU/EES-medborgare som målgrupp.

Projektet kan starta tidigast 1 juli 2018 och pågå i högst 12 månader.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors prioriteringar

Vi prioriterar projekt som:

  • genomförs tillsammans med en kommun eller ett landsting,

  • involverar romska flickor och kvinnor,

  • ger förutsättningar för långsiktiga effekter.

Våren 2018 prioriterar vi även projekt där:

  • kostnaden för projektet inte överstiger 150 000 kronor
  • projektet inte har några lönekostnader
  • projektet har max 50 000 kronor i arvodeskostnader (för t.ex. föreläsare, ambassadörer, experter)
  • det sökta beloppet används för aktiviteter.

Projektets längd och starttid

Projektet kan starta tidigast 1 juni 2018 och pågå i högst 12 månader.

Bidragets storlek

Hur stort bidrag ni får beror på hur mycket projektet kommer att kosta och hur mycket pengar som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har att fördela. 2018 kommer MUCF att fördela 1,9 miljoner kronor i bidrag till hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Stöd i ansökningsprocessen

Inför ansökansomgången 2018 erbjuder MUCF stöd i ansökningsprocessen till de organisationer som önskar söka projektbidraget. Generella frågor besvaras av ansvarig handläggare Ellen Lundkvist på telefonnummer 08-566 219 22 framförallt under förmiddagar under perioden 1 mars till 1 april 2018.

Skicka in din idé

De organisationer som vill är även välkomna att skicka in sin projektidé mellan 1 mars 2018 och 1 april 2018 för att få återkoppling på den. Återkoppling kommer att ges kontinuerligt under denna period och senast fram till den 6 april 2018. Intresserade ansökande uppmuntras dock att skicka in sina projektidéer i god tid.

Projektidén ska skrivas i enlighet med detta dokument Stöd i ansökningsprocessen och skickas till Ellen Lundkvist på ellen.lundkvist@mucf.se. MUCF erbjuder en muntlig återkoppling i form av ett telefonsamtal eller ett möte. 

Inskickad projektidé behandlas inte som en ansökan. Om organisationen vill ansöka om projektbidrag behöver den därför lämna in sin ansökan i Myndighetens ansökningssystem (se länk ovan) senast den 16 april 2018.

Eftersom MUCF bedömer inkomna ansökningar i konkurrens är eventuella ändringar i enlighet med återkopplingen från handläggaren ingen garanti för att er projektansökan beviljas bidrag.