Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Två tjejer spelar schack.

Ansökan

Ni ansöker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansökningssystem.

Ansökningsomgången för bidragsår 2020 öppnar 1 juni 2019 och sista ansökningsdag är 2 september 2019.

Se film om hur du gör en bra ansökan - Driva organisation

Ni kan söka bidrag

Barn- och ungdomsorganisationer.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. 

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidraget varierar beroende på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker det. För år 2018 delades cirka 212 miljoner kronor ut i bidrag till 112 barn- och ungdomsorganisationer.