Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Två tjejer spelar schack.

Ansökan

Ansökan för bidragsår 2022 är öppen perioden 3 juni 2021 till och med den 1 september 2021. 

Ni ansöker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansökningssystem.

Se film om hur du gör en bra ansökan - Driva organisation

Ni kan söka bidrag

Barn- och ungdomsorganisationer.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. 

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidraget varierar beroende på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker det. För år 2020 delades cirka 212 miljoner kronor ut i bidrag till 105 barn- och ungdomsorganisationer.