Ungas organisering

Bidrag för projekt på lokal nivå för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Händer som greppar en gren

Ansökan

Ansökan görs i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Ansökan öppnar 1 januari 2020. Sista ansökningsdag är den 18 februari 2020.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer kan söka.

  • Organisationen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år.
  • Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och följa demokratins idéer.
  • Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Det här kan bidraget gå till

Ert projekt kan till exempel handla om att utveckla en organisation så att den på sikt uppfyller de krav som finns för organisationsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer. Det kan också drivas för att utveckla ungas inflytande och delaktighet i en annan typ av organisation eller verksamhet, eller för att på annat sätt förbättra förutsättningarna för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Projekten måste bedrivas lokalt. Bidraget kan täcka personal-, konferens- och möteskostnader, trycksaker med mera.

Projektets längd och starttid

Projektet kan tidigast starta 4 månader efter sista ansökningsdag. Det måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader.

Om ni tidigare har beviljats medel kan ni ansöka om nya medel för en fortsättning av ert projekt. Samma projekt kan beviljas bidrag för totalt tre bidragsår, som högst. Ni ansöker om ett bidragsår i taget och att ett projektår beviljas innebär inga utfästelser om framtida stöd.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att fördela cirka 21 miljoner kronor inom stödformen under 2019. 

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på projekt beräknas kosta och vilka behov som finns hos er lokalt.

Prioriteringar

MUCF har avsatt en speciell pott med pengar, av de totalt cirka 21 miljoner kronorna vi har att fördela, till mindre organisationer i utsatta områden. Potten består av 1 500 000 kronor. En organisation kan få ett belopp från den speciella potten på max 150 000 kronor för sin projektidé. Myndigheten prioriterar inom potten särskilt ansökningar från mindre organisationer i utsatta områden där:

  • kostnaden för projektet inte överstiger 150 000 kronor
  • projektet inte har några lönekostnader
  • projektet har max 50 000 kronor i arvodeskostnader (för t.ex. föreläsare, ambassadörer, experter)
  • det sökta beloppet används för aktiviteter