Ungas organisering

Bidrag för projekt på lokal nivå för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Händer som greppar en gren

Ansökan

Bidraget går att söka igen år 2018. 

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer kan söka.

Organisationen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år. Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer.
Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.
Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Prioriteringar

  • Vi prioriterar lokala projekt där unga själva deltar i processen för att främja politiskt engagemang och stimulera till ett högre valdeltagande bland unga. 
  • I höst finns en speciell pott med pengar till mindre organisationer i särskilt utsatta områden. Organisationen kan får ett belopp från potten på  max 150 000 kronor till en projektidé. Beloppet får inte användas till löner utan endast till aktiviteter. Högst 50 000 kronor får avsättas till arvoden till exempelvis ungdomsambassadörer, experter eller föreläsare. 

Projektets längd och starttid

Projektet kan tidigast starta efter beslut i slutet av november. Projektet får pågå i högst 12 månader. Möjlighet till förlängning finns efter dialog med MUCF.

Bidragets storlek

Under 2017 har MUCF 24 miljoner kronor att fördela. Våren 2017 fördelades merparten av beloppet och det återstår cirka 3 miljoner kronor att fördela under hösten 2017.