Ungas organisering

Bidrag för projekt på lokal nivå för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Händer som greppar en gren

Ansökan

Ni ansöker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Sista ansökningsdag är 15 mars 2018.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer kan söka.

  • Organisationen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år.
  • Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer.
  • Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Prioriteringar

  • Vi prioriterar lokala projekt där unga själva deltar i processen för att främja politiskt engagemang och stimulera till ett högre valdeltagande bland unga.
  • Vi har avsatt en speciell pott med pengar till mindre organisationer i särskilt utsatta områden. Organisationen kan få ett belopp från potten på max 150 000 kronor till en projektidé. Ni får inte använda pengarna till löner utan endast till aktiviteter. Högst 50 000 kronor får gå till arvoden för till exempel ungdomsambassadörer, experter eller föreläsare. Potten består av 1 500 000 kronor.

Projektets längd och starttid

Projektet kan tidigast starta efter beslut i slutet av november. Projektet får pågå i högst 12 månader. Möjlighet till förlängning finns efter dialog med MUCF.

Bidragets storlek

Under 2018 kommer MUCF att fördela 24 miljoner kronor.