Ungas organisering

Bidrag för projekt på lokal nivå för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Händer som greppar en gren

Ansökan

Sista ansökningsdag  var den 9 mars 2017.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer kan söka.

Organisationen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år. Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer.
Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.
Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Projektets längd och starttid

Projektet kan tidigast starta efter beslut 1 juni 2017. Projektet får pågå i högst 12 månader. Möjlighet till förlängning finns efter dialog med MUCF.

Bidragets storlek

Under 2017 har MUCF 24 miljoner kronor att fördela.