Ungas organisering

Bidrag för projekt på lokal nivå för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Händer som greppar en gren

Ansökan

Ni ansöker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.

Sista ansökningsdag är 15 mars 2018.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer kan söka.

  • Organisationen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år.
  • Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och följa demokratins idéer.
  • Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Det här kan bidraget gå till

Ert projekt kan till exempel handla om att utveckla en organisation så att den på sikt uppfyller de krav som finns för organisationsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer. Det kan också drivas för att utveckla ungas inflytande och delaktighet i en annan typ av organisation eller verksamhet, eller för att på annat sätt förbättra förutsättningarna för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Projekten måste bedrivas lokalt.

Bidraget kan täcka personal-, konferens- och möteskostnader, trycksaker med mera.

Projektets längd och starttid

Projektet kan tidigast starta tre månader efter sista ansökningsdatum. Projektet får pågå i högst 12 månader. Möjlighet till förlängning av projekttiden finns efter dialog med MUCF.

Ni kan ansöka om medel för en fortsättning av projektet för ytterligare två, alltså totalt tre bidragsår, som högst. Ni ansöker om ett bidragsår i taget och att ett projektår beviljas innebär inga utfästelser om framtida stöd.

Bidragets storlek

Under 2018 har MUCF 21 miljoner kronor att fördela. Bidragets storlek kan variera, till exempel beroende på vilka behov som finns hos er lokalt.

Prioriteringar

Vi har avsatt en speciell pott med pengar, av de totalt 21 miljoner kronorna vi har att fördela, till mindre organisationer i särskilt utsatta områden. Potten består av 1 500 000 kronor. En organisation kan få ett belopp från den speciella potten på max 150 000 kronor till en projektidé. Organisationen får då inte använda pengarna till löner utan endast till aktiviteter. Högst 50 000 kronor får gå till arvoden för till exempel ungdomsambassadörer, experter eller föreläsare.