Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Ta chansen att engagera fler unga i EU-frågor

Nyhet -

I juli 2023 startar den 10:e omgången av EU:s ungdomsdialog och för lokala organisationer finns en ny möjlighet att inkludera fler unga i dialogen och skapa ett brett mandat för Sveriges ungdomsrepresentanter i EU-frågor genom att arrangera lokala demokrativerkstäder.

Nytt för den här omgången är att det finns möjlighet att anmäla intresse för att en processledare från LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer som kommer och håller i demokrativerkstaden hos er. Det finns i nuläget 10 platser och platserna delas ut i turordning till de som anmäler sig. Det finns fortfarande möjlighet att liksom tidigare år anordna en demokrativerkstad på egen hand. 

Vad är EU:s ungdomsdialog?

EU:s ungdomsdialog är en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för medlemsstaterna. Den tionde omgången sträcker sig över Spaniens, Belgiens och Ungerns ordförandeskap i EU:s ministerråd. Under denna period kommer tre olika ungdomskonferenser att hållas i dessa tre länder där Sveriges två ungdomsrepresentanter till EU:s ungdomsdialog kommer att delta.

Lokala demokrativerkstäder

Demokrativerkstäder är en metod som är framtagen av MUCF och LSU. LSU ansvarar för genomförandet av EU:s ungdomsdialog i Sverige. Under demokrativerkstäderna samlas ungas åsikter och synpunkter in om hur vi ska uppnå EU:s ungdomsmål 3, Inkluderande samhällen.

Få hjälp av en processledare från LSU

En demokrativerkstad innehåller en förberedande, en genomförande och en uppföljande fas. Lokala organisationer som en kommun eller en ungdomsorganisation kan anmäla sig att vara en arrangör av en lokal demokrativerkstad och/eller anmäla sitt intresse för att en processledare från LSU kommer och håller i den lokala demokrativerkstaden. 

Arrangören av den lokala demokrativerkstaden har ansvar för att rekrytera unga till demokrativerkstaden och att boka lokal och bistå med workshopsmaterial under demokrativerkstaden. Processledaren kommer att ha en kontinuerlig dialog med arrangören men ansvarar för att genomföra själva demokrativerkstaden och leda dess process. Under och efter demokrativerkstaden ansvarar arrangören för att dokumentera, rapportera resultaten till LSU, följa upp arbetet och att säkerställa dess långsiktighet. 

En prioriterad målgrupp för demokrativerkstäderna är unga som inte redan är engagerade i en organisation eller som har begränsade möjligheter. Det är kommuner eller organisationer som i samarbete med en kommunal verksamhet arrangerar en lokal demokrativerkstad som kan anmäla intresse för en processledare från LSU.

Genomför en lokal demokrativerkstad på egen hand

Till er som vill genomföra en demokrativerkstad på egen hand finns en rad olika material och en guide att ta stöd från. Ni ansvarar för alla delar från förberedelse, till genomförande och återkoppling.

MUCF och LSU erbjuder ett uppstarts-webbinarium för alla som är intresserade av att arrangera en lokal demokrativerkstad på egen hand. Datum för detta är den 26 september 2023 kl. 14.30 -16.30. 

Anmäl er till webbinariet senast den 24 september 2023 via den här länken.

Anmälan för att delta i EU:s ungdomsdialog

Anmäl ert intresse till att anordna en demokrativerkstad till stephanie.lobos@lsu.se.

Ange följande i er anmälan:

  • vill ni arrangera en lokal demokrativerkstad på egen hand eller med hjälp av en processledare?
  • förslag på datum och plats för den lokala demokrativerkstaden  
  • beskrivning av eventuellt samarbete med en kommunal verksamhet

På grund av semestertider under perioden juli-augusti kommer besked om plats för processledare att kunna dröja till första veckan i september 2023.