Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Ny handbok hjälper lokala aktörer att stärka ungas EU-engagemang

Nyhet -

MUCF har publicerat en ny handbok som handlar om EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå. Den digitala handboken ska fungera som ett praktiskt verktyg för att hjälpa lokala aktörer i deras arbete med att öka ungas delaktighet i EU-frågor. Boken finns tillgänglig på både svenska och engelska.

I handboken presenteras hur Sveriges och EU:s ungdomspolitik hänger ihop och hur lokala aktörer kan ta stöd i europeiska och nationella strategiska dokument, som till exempel EU:s ungdomsstrategi och europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet. 

Handboken riktar sig främst till tjänstepersoner och yrkesverksamma inom det civila samhället och det offentliga som har till uppgift att arbeta med frågor som på olika sätt berör unga. Boken visar hur aktörerna kan använda sig av olika verktyg för att planera sitt arbete utifrån ett ungdomsperspektiv och hur de kan nyttja alla möjligheter som EU:s ungdomsprogram ger.

Handboken är också översatt till engelska för att ytterligare bredda dess användningsområde, och det finns 4 filmer som beskriver handboken och dess användning, samt ger mer information kring de huvudområden som EU:s ungdomsstrategi är uppbyggd kring: engagerasammanföra och stärka.