Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas fritid

Välkommen! Här hittar du som jobbar med eller tar beslut om ungas fritid, verktyg och fakta som kan vara värdefulla för dig i din yrkesroll eller ideella engagemang. Vi erbjuder kostnadsfria webbutbildningar baserade på skriftligt stödmaterial, rapporter, statistik och digitala sändningar att ta del. Material och verktyg som kan göra ditt jobb roligare och bidra till förbättringar och utveckling för unga!

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag - den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år. Barnkonventionen ger till exempel barn och unga rätt till en meningsfull fritid.

glada ungdomar sitter och pratar utomhus

Stödmaterial till öppna fritidsverksamheten

Varsågod! Tre skriftliga stödmaterial om hbtq, normer och inkludering, barnkonventionen och ett med fokus på unga med funktionsnedsättning. Materialet vänder sig till beslutsfattare, chefer och fritidsledare. 

Genom materialen vill vi öka er kunskap, ge er konkreta verktyg på hur den öppna fritidsverksamheten kan förbättras och lyfta ungas egna röster tillsammans med perspektiv från er som arbetar i verksamheten.

Framsidan på de tre stödmaterialen om öppen fritidsverksamhet

Webbutbildningar om öppen fritidsverksamhet

Baserade på de skriftliga stödmaterialen finns tre webbaserade utbildningar. De är kostnadsfria och tar cirka 20 minuter var att genomföra. Gör dem själv eller tillsammans i arbetslaget!

  • Inkluderande fritid handlar om vikten av en meningsfull fritid och hur man skapar en inkluderande öppen fritidsverksamhet som bidrar till välmående och utveckling. 
  • Utbildningen HBTQI handlar om att skapa trygga och stärkande miljöer för unga hbtqi-personer. 
  • Utbildningen Tillgänglighet handlar om att inkludera barn och unga med funktions­variationer i den öppna fritidsverksamheten. 
  • Sedan 2023 finns också  Samverkansmodellen för öppen fritidsverksamhet  - En utbildning om samverkan mellan den öppna fritidsverksamheten och civilsamhället

MUCF idag om ungas fritid

I mars 2023 handlade MUCF idag om Ungas val av aktiviteter på fritiden – fri vilja eller skillnader i möjlighet?  Välkommen att titta på sändningen i efterhand! 

 

 

Utanförskap och unga

En främjande och förebyggande öppen fritidsverksamhet kan förhindra att unga hamnar i utanförskap. Genom investeringar riktade mot unga kan vi minska mänskligt lidande och kostnader, för den enskilde och samhället i stort. Ofta sätter dock ekonomiska argument stopp för satsningarna. Men vad blir kostnaden när vi inte lyckas? Hör nationalekonom Ingvar Nilsson och dyk sedan ner i rapporten Utanförskap och unga.

Våldsförebyggande arbete i öppen fritidsverksamhet

Den öppna fritidsverksamheten är en viktig del av ett brett lokalt våldsförebyggande arbete i samverkan med andra aktörer och professioner.  Vi har tagit fram två stödmaterial som du kan använda för workshops i ert våldsförebyggande arbete.

En utsträckt hand mot en färgad glasruta i motljus

Statsbidrag till ungas fritid

Barn- och ungdomsorganisationer

Kan sökas av organisationer för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Ansökan öppnar i början av juni och stänger i månadsskiftet augusti/september.

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

Statsbidrag som syftar till att ge stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer under 25 år. Ansökan öppnar i början av januari och stänger i mitten av februari.

Ungas organisering

Statsbidrag till projekt som stödjer barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället på lokal nivå. Ansökan öppnar i början av januari och stänger i mitten av februari.

EU-bidrag till internationella utbyten

Erasmus+ Mobilitet

EU-bidrag för ungdomsutbyten, kompetensutveckling för dig som jobbar med unga samt projekt för att öka ungas engagemang. Bidraget syftar till att deltagarna ska bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.

Erasmus+ Partnerskap för samarbete

EU-bidrag för samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap inom ungdomssektorn. Bidraget syftar till att skapa nya eller förbättra metoder, öka organisationers kapacitet samt deras samarbetsytor med andra organisationer och sektorer. 

Europeiska solidaritetskåren

EU-bidrag som erbjuder unga mellan 18 och 30 år en möjlighet att vara volontär. Bidraget söks av organisationer som kan ta emot eller sända volontärer till projekt där syftet är att stödja lokalsamhället. Programmet erbjuder även stöd för att skapa sina egna solidaritetsprojekt i lokalsamhället.

Barnkonventionen i öppen fritidsverksamhet

Genom att arbeta med barnkonventionen skapar vi förutsättningar för alla barn och unga att delta i den öppna fritidsverksamheten på lika villkor. 

 

Vill du veta mer om ungas fritid?

På ungidag.se finns mer statistik om ungas fritid. Välkommen dit!

Tre ungdomar står vända mot kvällssolen med ryggarna mot kameran och sträcker händerna i luften

Nyhetsbrev

Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev
Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev för att ta del av nya rapporter och information om bidrag, verktyg, konferenser och utbildningar – både nationellt och internationellt.