Forumkonferensen 2020

Forumkonferensen är en nationell mötesplats för dialog mellan det civila samhällets aktörer och representanter från offentliga verksamheter. Forumkonferensen arrangeras av MUCF vartannat år.

Datum och tid: 2020, 28 maj kl. 10-15
Plats: Stockholm
Samarrangör: NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället)

Tillbakablick 2018

Om du är nyfiken på Forumkonferensen 2018 så hittar du en del filmklipp på vår webbplats https://www.mucf.se/forumkonferens-2018